Ana Sayfa   Maitreya   Öğretiler   Maitreya'ya Katıl   Kontaklar   İletişim
 

En Ulu İşaret Oluşum

 

Yukarıdaki İşaret'e En Ulu İşaret denir. Bizim öğretilerimiz bu İşarete dayalıdır. Aşağıdaki, bu En Ulu İşaret’in oluşumunun özet bir açıklamasıdır, Yaratımın başından.

Yedi Mührün Vahiy’i, bir bir sırayla!

Yaratım Bilinçsiz Akıl’ın (Yaradan) uyanmasıyla başladı.  Bu raja gunayı (enerji) serbest bıraktı böylece tama guna (merkezcil güç) bilinç üzerine kontrolü kazandı. Bu arzunun yükselmesiyle sonuçlandı (notka, big bang). Arzu dış dünyaya doğru yönlendirilmiş harekettir (titreşim). Bu yüzden yukarıdaki nokta turuncu-kırmızı renktedir (arzu). Bu orijinal eylem yaratımı harekete geçirmiştir. Üç yaratıcı güçler, En Ulu İşaret’te mavi, turuncu-kırmızı ve beyaz ile temsil edilen (I-Ching), serbest bırakılmıştı. Bu hareket Evrensel Ruh’un (Lotus) uyanmasına evrimleşti. Bu Evrensel Ruh (Yaradan) Evrene uzandı (aşağı dönük üçgen). Bu, Yaratılış’ta (Genesis) Yaradan’ın Ruh’u sular üzerinde hareket etti olarak adlandırılandır.

Kendini evrende Var Ederek (en alttaki I-Ching) O Ebedi İlahi Yol’dan geçti ve Saf Bilince erişti (yedi mühürlerin gözükmesinin ilk turu). Bu ilk turda, eğer yakından bakarsanız, yukarı dönük üçgen olmadığını görürsünüz (Cennetsel Hiyerarşi). Ancak bu ilk birim bilinç (en alttaki I-Ching) saf bilince erişince (Yedinci Mühür, son mühür), O İlk Babası olunmuş Oğul olur ve ondan sonra yukarı dönük üçgen (Cennette Hiyerarşi) görünür. O Hiyerarşinin Başı olur. Cennet’teki Hiyerarşi (yukarı dönük üçgen) oluşmuştur. Bu Hiyerarşi aracılığı ile (yukarı dönük üçgen) ve Yaradan’ın Ruhu (aşağı dönük üçgen) birim Bilinçler (ikinci turdaki en altaki I-Ching) kendilerinin hedeflerine (Saf Bilinç) doğru yardım edildiler. Adam kendi Şahsını kavramalıdır!

 

Bu nedenden I-Ching (en alttaki) ilk mühürdür (Mistik Yollar, Kendini Bil).  İkincisi ikinci mühürdür (İsrail’in Çocukları, Işık Halkları), üçüncü Mühür Hıristiyanlıktır (Fedakârlık), dördüncü İslamiyet'tir (Yaradan’a teslim etmek ve Boyun eğmek), beşinci Bahai’dir (Evrenselcilik), altıncı da Seçilmişler (olursun) ve yedinci Saf Bilinçtir (en alttaki I-Ching merkezdeki şekle değişir, Yaradan. Adam tekrar O’nun Suretinde olur!). Burada anlatılanın daha fazla açıklaması için, oku THOTH!


En Ulu İşaret’in oluşumunu gözlemlerseniz (yukarıdaki canlandırılmış halde), başlangıçta İlk Mühür (en alttaki I-Ching) yatay konumdadır. Yatay uyandırılmamış olan, uyur halde olan anlamındadır. Uyumak istediğimizde yatay pozisyonda uzanırız. Burada I-Ching (İlk Mühür, Ruhani Güçlerin Uyandırılması) cansızdır. Fakat Dördüncü Mühre erişildiğinde (Yaradan’a teslim etmek ve Boyun eğmek), I-Ching dik hale gelir, Ruh Uyandırılmıştır. Yaradan’a tamamen Teslim etmiş ve Boyun eğmiş bir kişi, kendinin Ruhani anlayışını uyandırmıştır. Evrenselci (Beşinci Mühür) olarak kişi Seçilmiş (Altıncı Mühür) olur. Bu kişiler Yaradan’ın Hükümdarlığı’nı dünya üzerine getirecektir. Bu gibi çevrede birçoğu Saf Bilince (Yedinci Mühür) erişeceklerdir.


Fark edersiniz ki İlk Mühür ve Yedinci Mühür aynı pozisyondadırlar (En Ulu İşaret’in en altında). Bazı insanlar meditasyon ve diğer ruhani uygulamalarla (çent etmek, dans etmek) bir kişinin Saf Bilince erişebileceğine inanırlar. Bu şu anda dünya üzerindeki Mistik Yolların öğretisidir. Bu nedenden I-Ching ve Saf Bilincin İşareti birbirlerinin bir uzantısıdırlar. Yani: Ruhani Güçleri uyandırarak bir kişi Saf Bilince erişebilir. Ama en hızlı (ve en güvenli) yol Ebedi İlahi Yol’u (En Ulu İşaret) takip etmektir!

 

En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (Göl etkisi)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (Göl etkisi daha küçük: ekranınıza sığar)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (Damlayan sular)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap(Yakınlaştır ve uzaklaştır)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (En Ulu İşaret Bulmacasını Oyna)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap(Karlı bir günde pencere gibi)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap(En Ulu İşareti Kutla)!
Meditate On The Greatest Sign (Celebrating The Greatest Sign)!