BÜTÜN DİNLER BİRDİR

Bu siteyi dikkatli bir şekilde, samimi bir zihinle ve açık bir kalple incelerseniz, dünyadaki büyük dinlerin birbiriyle çelişkili olmadığı ve birbirinden hiçbir şekilde ayrılmadığı size açıklanacaktır. Aslında bunlar birbirini tamamlayıcıdır ve tek bir Tanrı tarafından sistematik olarak yeryüzüne gönderilmiştir. Bu anlaşıldığında Kurtuluş yolu (Ebedi İlâhi Yol) bilinir!

MESAJIMIZ
(MUCİZEMİZ)

Maitreya'nın Öğretileri En Ulu İşaret'e dayanmaktadır. En Büyük İşaret, her biri dünyanın bir veya daha fazla büyük dinini temsil eden yedi alt işareti (Yedi Mühür) içerir. Aynı zamanda, Yaşam Amacına giden ruhsal başarının yedi adımı olan Ebedi İlahi Yolu da ortaya çıkarır...

Bize Katıl

En Büyük Yolculuğa çıkmaya hazır olduğunda......

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.