Swastika Kitabı

Gamalı haç, insanlık tarihinin en eski sembolüdür. Olumlu bir işaret olarak iyi şanslar anlamına gelirdi. Gerçekten de çok artı işareti (+) ve Hıristiyanlıkta kullanılan Haç, Swastika'dan türetilmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kötü bir sembol olarak kabul edildi ve bu sadece Batı'daydı.
 
Öldürmek için kullanan bir katilin elindeki cerrahi bıçak, bıçağı kötü yapmaz! Bu mantık, Swastika dahil evrendeki her şey için geçerlidir. Hitler bu sembolü Naziler için kullandı. Swastika'nın eylemleriyle hiçbir ilgisi yoktur.
 
Bu nedenle, Swastika, Hitler'den ve İkinci Dünya Savaşı'nda olanlardan bağımsız olarak ilan edilmelidir. Gerçekten de, bu bağımsızlığı Swastika için Bağımsızlık Bildirgesi adlı bir anlaşmada zaten ilan etmiş insanlar var. Temelde bu beyan diyor ki:
 
Swastika'nın Nazi bayrağı altında kendi adına işlenen suçlardan masum olduğunu ilan ediyoruz. Beş yıllık savaşın beş bin yıllık kutsal tarihi yok etmesine izin verilemez. Swastika'nın bağımsız bir yaşamı olduğunu beyan ederiz.
(gamalı haç arkadaşı)
 
 
Web sitemizin bu bölümünün geri kalanı temel olarak Smithsonian Enstitüsü tarafından on dokuzuncu yüzyılın (1896) başında yayınlanan (Bay Thomas Wilson tarafından yazılan) bir kitabın bir kopyasıdır. Kitabın adı, başka ne var? Gamalı haç. Eski ve bozulmaya yüz tutmuş bu kitabı bir kütüphane referans bölümünde bulduk. Bu kitabın baskısı kalmadığından, onu dijitalleştirmenin zorunlu olduğunu hissettik. Bu, kendi kullanımımız, insanlık ve gelecek nesiller için olacaktır. Ayrıca Swastika'nın dünyadaki hemen hemen tüm kültürlerde harika bir sembol olarak kabul edildiğinin bir başka kanıtı olarak sunulmaktadır.
 
O halde bu sayfaları okuyun ve Swastika'nın gerçekten de kendi adına yapılmış herhangi bir zalim eylemden bağımsız olduğunu görün.
 
Başlamak için en iyi yer İçindekiler'den (TOC). TOC - TOC1 - TOC2 - TOC3'ün üç sayfası vardır.
 
Not: Kitabın sayfaları 300+ dpi'de sayısallaştırılmış olmasına ve sayısallaştırılmış metnin okunaklı olması için tüm çaba sarf edilmesine rağmen, yine de kitabın yaşı nedeniyle (yaklaşık 100+ yıl) bazı kelimeleri okumak zor olabilir. Ayrıca kitap daha büyük bir raporun parçası olduğu için 763. sayfada başlıyor.

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.