Gerçekleştirilmiş Kehanetler

Maitreya Tarafından Yerine Getirilmiş Kehanetler
 
(Maitreya'nın havarileri tarafından hazırlanmıştır)
 
Giriş
 
Bu web sayfasından Yaradan'ın Müjdesini bulacaksınız. Bu O'nun Mesajıdır, O'nun Direkt Vahiyidir, açıklanmış, izah edilmiş ve doğrulaştırılmış olarak. Bu Yedi Mühürlerin Mesajıdır; Tüm tarih boyunca ve şimdiye kadar Yaradan'ın nasıl insanlığı yönlendirdiğini ve onlara rehberlik ettiğini ve Yaradan'ın insanlık için olan Plan'ını açıklar. Bu O'nun Mesajıdır ve bu kehanet sayfaları Yedi Mühürleri açacak olan O'nun Peygamberinin gelişi hakkında olan O'nun Plan'ının bir parçasını açıklamaya yardımcı olur.
 
Mission of Maitreya Maitreya olarak çağrılan bu Peygamberin temsilcisidir.  Kendisi O'nun aracılığı ile gelen Mesajın temsilcisidir. O'nun Öğretileri ve Mesajı En Ulu İşaret adı verilen bir görsel araç (İşaret, Yantra, Mandala) ile temsil edilir. O bu Mission'ın (ve kendinden önce gelmiş bütün Peygamberlerin) en önemli parçasının Mesaj olduğunu öğretir. Bu nedenden ümit ederiz ki O'nun Mesajını Vahiy edilmiş olan Kutsal bir Kitap olan Kutsalların En Kutsalı (THOTH), Son Anlaşma kitabında derinlemesine okursunuz.
 
Web sayfasının bu bölümü (Gerçekleştirilmiş Kehanetler) şunları göstermek için oluşturulmuştur:
 
1. Yaradan bu son zamanda O'nun Mesih'inin (Peygamber) geleceğinin kehanetinde bulunmuştur, ve
 
2. Bizim temsil ettiğimiz Maitreya Yedi Mühürleri açarak ve kendisinin Soy Kütüğü gibi başka kanıtlarla bu Kehanetleri yerine getirmiştir.
 
Kehanetleri yerine getirecek ve bütün dinlerin birleşmesini sağlayacak bir kişinin olacağı inancını dünyadaki bütün kültürlerde ve dinlerde bulabiliriz. Buddhistler bu kişiyi Merhametli olan  (Maitreya) Buddha veya Bodhisattva olarak, Hindular Kalki Avatar olarak, Yahudiler ve Hıristiyanlar Mesih olarak, Müslümanlar Mehdi (Muhammed) olarak, ve Baha'iler Yaradan'ın Var Edeceği Kişi olarak bilirler.
 
"Kehanetler Maitreya'nın dünya dinlerini tek bir öğreti altında birleştireceğini ve mükemmel varlıklar oluşturmak için Doğu ile Batıyı birleştireceğinin haberini verir." (Altın Anahtarlar I)
 
Bütün bu kehanetlerdeki merkezi figür Maitreya'dır ve bu kehanetlerin belkemiği İncil'deki Vahiy Kitabındandır.  Bunun nedeni Yaradan tarafından insanlığa yollanmış İncil'in kendinden önce ve sonra gelen tüm Kutsal Kitapları açığa vurmuş olmasıdır.
 
İncil Yaradan'ın yaratım (Yaratılış)için olan planını ve de tarih için olan planı (O'nun Hikayesi) içerir. Bu planlar yedi büyük din (Peygamber) tarafından getirilmiş yedi kat vahiye dayanır. Ki bunlar en iyi Vahiy'in Vahiyi kitabında açıklanmıştır (Yedi Mühürler vb.)
 
" Yaratılış kitabı (İncil'deki ilk kitap) İncil'in Giriş bölümü ve Vahiy Kitabı (İncil'deki son kitap) sonuç veya kapanış bölümü ve İncil'in geri kalanı da ana metin olarak alınabilir... Bu nedenle İncil Kitabı'nın giriş bölümünü (Yaratım) ve sonuç bölümünün (Vahiy) anlaşılması ile İncil derinlemesine anlaşılabilir." (Vahiy'in Vahiyi, Giriş, THOTH).
 
Maitreya tarafından yerine getirilmiş olan Kehanetler şu kategorilere ayrılmıştır:
 
 
Son Günler ve, Sonuç
 
Not: Bu kehanetlerin dışında Maitreya tarafından yerine getirilmiş daha başka bir çok kehanet bulunmaktadır. Bunların bazıları web sayfasının değişik bölümlerinde bulunabilir fakat henüz bu sayfaya eklenmemişlerdir. (Örneğin periyodik Haber Bültenimizdeki birçok makale veya bir havari tarafından verilmiş Kehanetler: Maitreya'nın bunları yerine getirdiğini nasıl biliriz? sunum gibi.) Bazı diğerlerinin henüz biz farkında olmayabiliriz (her geçen yıl başkaları önümüze çıkmakta yada bize getirilmekte.) Bu yüzden eğer burada açıklamış olan kehanetler sizi ikna etmiyorsa (ki bizce burada oldukça fazla kanıt vardır) eğer isterseniz araştırmanıza bu web sayfasında ve başka kaynaklarda devam edebilir ve daha bir çok başka yerine getirilmiş kehanet ve kanıt bulabilirsiniz. Yaradan bu sefer kesinlikle Kendisinin Doğru Peygamberinin kim olduğu hakkında hiç bir şüpheye yer bırakmamıştır!

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.