En Ulu İşaret

Maitreya'nın Öğretilerinin Dayanağı Öğretiler en temel ve basitleştirilmiş halde!
 

 

Yukarıdaki En Ulu İşaret öğretilerimizin dayanağıdır.
(Shrii Shrii Para Maha Yantra)

İlk Mühre (I-Ching (), Ruhani Güçlerin Uyandırılması): Ruhani Güçlerin Uyandırılmasının Mührü adı verilir. Dünya üzerindeki bütün Mistik Yollara ve dinlere ilişkindir. Bunlar: Hinduizm, Budizm, Kabala, Sufizm, Hıristiyan Aziz ve diğer Yaradan ile direk Deneyimin Hedef olduğu bütün yollardır (Yaradan'ı Anlamak için Kendini Anla, Hareketsiz Ol ve Benim Yaradan Olduğumu Anla).
 
I-Ching'e () ayrıca Yin ve Yang işareti de denir. Yuvarlağın içinde değişik renkte olan iki parça (mavi ve beyaz) evrendeki pozitif ve negatif, erkek ve dişi, sıcak ve soğuk vb. olarak bilinen iki biçimdir. Bizim bu sembolü çizimimiz içinde ayrıca birde turuncu/kırmızı bir merkez vardır. Bu başlangıcın sembolüdür. Turuncu/kırmızı renk enerji, hareket, yaratım vb. içindir.
 
En Ulu İşaret'te üç tane I-Ching vardır. Merkezdeki Yaratım'ın başlangıcının (Başlangıç) sembolüdür. Alt kısımdaki birinin ruhani yolculuğunun başlangıcıdır. Bu alttaki I-Ching En Ulu İşaret'teki İlk Mühürdür. Yatay pozisyonda olan tek I-Ching'dir. Yatay pozisyonda olan her şey: UYANDIRILMAMIŞ (uyur) anlamındadır. Uyumak istediğimizde, uzanırız (yatay oluruz. Diğer iki I-Ching dik pozisyondadır, uyandırılmış anlamında.  
 
İkinci Mühür (Davut'un (David), Süleyman'ın (Solomon) İşareti (), Işık Halkları): Bu En Ulu İşaret'teki İkinci Mühürdür. İbranilerin (Eski Anlaşma) öğretilerini ve tarihlerini sembolize eder. Eski Anlaşma'nın bütün teması, Yaradan'ın O'nu Kendilerinin Yaradan'ı olarak kabul edecek ve O'nun Emirlerine İtaat edecek bir halk seçmeye uğraşmasıdır. Bu yüzden İkinci Mühür Yaradan'a dayanan ve Ebedi İlahi Yol'u (En Ulu İşaret) takip eden Halklara ilişkindir.
 
Bundan dolayı Eski Anlaşma da ayrıca Yaradan'ın insanlığa Vahiy ettiği Yedi Mühür'ün parçasıdır. İsrail çocuklarını işler ve Işık Halkları kavramını getirir. Yukarı dönük üçgen Dünya Üzerinde Cennet'in Hiyerarşisidir ve aşağı dönük üçgen bu Hiyerarşide olan Yaradan'ın Ruh'udur. Başka bir deyişle, sembol, Işık Halklarının (insan) yukarı uzanması (yukarı dönük üçgen) ve Yaradan'ın aşağı uzanması (aşağı dönük üçgen) anlamındadır. Ancak bu şekilde olan, Ebedi İlahi Yol'u takip eden, Yaradan'a dayalı halklar zenginleşecek ve Yaradan'ın Hükümdarlığını dünya üzerine getirmeye yardım edeceklerdir.
 
Bu Ebedi İlahi Yol'daki ikinci basamaktır. İlk basamak Ruhani Güçlerin  uyandırılmasıdır.
 
Üçüncü Mühür (Haç  () , Feda etmek, Kendi-Merkezli olmamak): Bu En Ulu İşaret'teki üçüncü Semboldür. Feda etmenin (kendi-merkezli olmamak) sembolüdür. Ruhani güçlerin uyandırılmasından (İlk Mühür) sonra, enerjilerimizi Işık Halklarının (İkinci Mühür) yaratımına doğru yönlendirerek kavrayacağız ki, güçlü Yaradansal bir halk ancak insanların Halk'a, aldıklarından çoğunu vermeye razı olmalarıyla mümkün olacaktır. Işık Halklarını yaratmak amacı ile Halk için feda etmeyi öğrenmeliyiz.
 
Eğer herkes bencilse ve koyduklarından fazlasını almak istiyorsa, o zaman o halk ve toplum yok edilecektir. Ama eğer insanlar iştirak eder ve halka yardım ederse, o zaman zenginleşecektir. Şüphesiz her bireyin feda etmek için değişik bir kapasitesi vardır. Bu Üçüncü Mührün Mesajıdır, Işık Halkları için Yaradan'ın Arzusunu yaratmak amacı ile Her şeyi Feda etmek. Bu Krayst'ın yaptığıdır. O İdeal'i için Kendini Feda etmiştir.
 
Bu Mühürle En Ulu İşaret'teki ilk üç Mühür birleştirilmiştir. Yani, Mistik Yollar (Hindular, Budistler, vb.), İbraniler (Yahudiler) ve Hıristiyanlar.
 
Dördüncü Mühür (Hilal Ay () , Teslim etme ve Boyun eğme): Bu En Ulu İşaret'teki dördüncü Semboldür. Yaradan'a Teslim etmenin ve Boyun eğmenin sembolüdür.  
 
Bir süre  feda ettikten ve Işık Halklarını yaratmaya çalıştıktan sonra, başarılı olamayabiliriz. Çok fazla çaba harcamış olabiliriz ve hiçbir şey olmaz. Her hangi bir sonuç görmüyoruzdur. Daralmış ve/veya üzgün hale geleceğizdir. Veya başarılı olmuş olabilir ve bu kadar iyi bir iş yaptığımızdan çok büyükmüşüz gibi hissetmeye başlayabiliriz. Bu bizi büyük bir egoyla gururlu bir hale getirebilir. İşte bu basamak bu iki tuzağın (üzgün veya övüngen olma) üstesinden gelmektir.
 
Bu olayların ikisinin de sebebi faaliyetlerimizin sonuçlarına bağlı olmamızdır. Yani sonuç bizim beklediğimiz gibi olmadığında üzgün, cesareti kırılmış ve mutsuz oluruz. Eğer sonuç iyiyse de övüngen oluruz ki bu insanın Yaradan'dan ayrı olmasının sebebinin ta kendisidir. Böylece Tabiliği kaybederiz. Ancak, eğer biz sonucu Yaradan'a teslim edersek her iki olayda da sonuçtan etkilenmeyeceğizdir. Yani teslim etmek demek, biz O'nun Niyet'ini yapmaya, Ebedi İlahi Yol'u takip etmeye çalışırız ama Sonucu Yaradan'a bırakırız.
 
Teslim etmeden daha büyüğü Yaradan'a Boyun eğmektir. Boyun eğmek demek Yaradan'ın bizim aracılığımız ile işi yapmasına izin vermek demektir. Biz O'nun İlahi Faaliyetleri için bir enstrüman oluruz. Teslim etmede hala Sonucu Yaradan'a Teslim eden bir ego vardır. Boyun eğmede ise Yapan O'dur. Arada "Ben" yoktur, ben yok, ego yok. Yapan O'dur ve Sonuçta ayrıca O'nundur.
 
Yani Ebedi İlahi Yol'da biz Meditasyon yaparız ve Ruhani güçlerimizi uyandırmaya (İlk Mühür) çalışırız. Uyanmış Ruhani Güçlerimizden kazandığımız enerjileri Işık Halklarının (İkinci Mühür) Yaratımına doğru yönlendiririz. Halk için feda ederiz ve kendi-merkezli ve bencil (Üçüncü Mühür) olmamaya çalışırız. Ve Yaradan'a teslim eder ve Boyun eğeriz (Dördüncü Mühür).
 
Bu mühürde de I-Ching Sembolünü görürüz. Fakat bu I-Ching bundan böyle yatay pozisyonda değildir. Bu aşamada adam'ın ruhu tamamen uyandırılmıştır. Yaradan'ın Niyet'ine Teslim etmek ve Boyun eğmek En Yüksek Ruhani Kavramadır. Bu sembolde ayrıca bir beş-uçlu yıldız görürüz. Bu adamın yukarı Yaradan'a uzanmasının (Duada) sembolüdür. Aynı sembol ters çevrilmiş halde Şeytan'ın (adamın dünyaya, dış dünyaya doğru uzanması) sembolüdür. Bu sembol ile bütün Mistik Yollar, İbraniler (Yahudiler), Hıristiyanlık ve İslamiyet açıklandı! Hepsi Ebedi İlahi Yol'un bir parçasıdır. Ebedi İlahi Yol'da son üç Mühür olan üç basamak (Din) daha vardır.
 
Beşinci Mühür (Dokuz-Kollu Yıldız () , Evrenselcilik): Bu En Ulu İşaret'teki Beşinci Mühürdür. Evrenselciliğin Sembolüdür. Yaradan'ın Her şey ve Bütün Evren'in O olduğunu kavramadan biz Evrene bakışımızda dar oluruz. Küçük bir parçasına bağlanabiliriz (ve büyük bir ihtimale bağlanırız). Sadece kendi halkımızı, dinimizi, ırkımızı vb. daha iyi yapmak için çalışabiliriz. Evrenselcilik Ebedi İlahi Yol'da Beşinci Basamaktır. Aklın bütün darlığını parçalar. Her şeyi Yaradan'ın parçası olarak dahil etmek üzere Bilinci genişletir. Baha'i İnancının sembolüdür.
 
Yani İlk basamak (Mühür) Ruhani Güçlerin uyandırılmasıdır. İkinci basamak (Mühür) Işık Halklarının oluşumudur. Üçüncü basamak (Mühür) Feda etmek, kendi-merkezli olmamaktır. Dördüncü basamak (Mühür) Yaradan'a Teslim etmek ve Boyun eğmektir. Ve Beşinci basamak (Mühür) Evrenselciliktir, Yaradan'ın Her şey olduğunu kavramaktır. Her kim Evrenin bir parçasını diğerinden ayırırsa ve/veya evrenin bir parçasını diğerine tercih ederse, Yaradan'ın Ruh'unu (Her Şey olan, bölünmez) ifade etmez.
 
Altıncı Mühür (Seçilmişler () ): Bu En Ulu İşaret'teki Altıncı Mühürdür. Bir kişi ilk beş Mühürden geçtikten sonra, o bir Seçilmiş (Işığın Çocuğu) olur. Seçilmişler Meditasyon yaparlar ve Ruhani güçlerini uyandırırlar (İlk Mühür). Onlar enerjilerini Işık Halklarının Yaratımına (İkinci Mühür) doğru yöneltirler. Onlar bu Hedef için (Işık Halklarının Yaratımı) Feda eder (Üçüncü Mühür) ve Yaradan'a Teslim eder ve Boyun eğerler (Dördüncü Mühür). Onlar Evrenselci (Beşinci Mühür) olacaklardır.
 
Böyle insanlar gerçekten bütün ahlaksızlıklardan özgürlerdir ve Ruhani olarak İleridirler. Ruhani Güçlerini uyandırmışlardır (en azından uğraşıyorlardır). Daha iyi bir topluma doğru (Işık Halkları) çalışıyorlardır. Bu İdeal için her şeyi Feda etmeye razıdırlar ve Yaradan'a  Teslim etmiş ve Boyun eğmişlerdir (egodan özgür). Onlar Evrenselcidirler (aklın darlığından özgürdürler). Böyleleri Yaradan'ın Benim Seçilmişlerim dedikleridir, İsrail Çocukları (Işığın Çocukları). O'nun Hükümdarlığını Dünya üzerine getirecek olanlar Onlardır.
 
Yedinci Mühür (Saf Bilinç () ): Bu Yedinci Mühürdür, Hedef. Saf Bilincin (Yaradan ile Bir Olmak, İlahi Olmak) Sembolüdür. Bu yalnızca Mistik Yollar ve egzersizlerle (Meditasyon, çent etme...vb.) elde edilemez. Ebedi İlahi Yol'u takip etmeyle elde edilebilir. Işık Halklarının Yaratımı ile, bir çok insanın bu aşamaya mümkün olan en hızlı şekilde erişebileceği bir ortam yaratabiliriz.
 
Işık Halklarının oluşumunu mümkün edecek olanlar Seçilmişlerdir. Onlar bu Hedefe doğru yorulmadan çalışacaklardır. Işık Halklarının oluşumu Dünya üzerinde O'nun Hükümdarlığının Dayanağıdır. Böyle bir ortamda (Dünya Üzerinde Cennet'in Hükümdarlığı) insanın Kurtuluşu hızlandırılacak ve bir çoğu Saf Bilince, Hayatın Hedef'ine erişeceklerdir. Bu Maitreya'nın Görevi'nin, Ebedi İlahi Yol'un sembolüdür.
 
Bütün En Ulu İşaret İncil'de hakkında çok konuşulan Yedinci Mührü Açığa Vurur. Bizim Kutsal Kitabımız "The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament, Kutsalların En Kutsalı (THOTH) Son Alaşma," En Ulu İşaret'e dayanır. Bu kitap İncil'de Yedi Mühür ile Mühürlenmiş Kitap olarak söz edilendir!  
 
Fark edeceğiniz gibi, Yedinci Mühür ve En Ulu İşaret'in merkezindeki Mühür aynıdır. Yedinci Mühür Merkezdeki Sembolün Suretindedir. Merkezdeki Sembol Yaradan'ın Sembolüdür (Evrenin Merkezinde). Adam Yaradan'ın Suretinde Yaratılmıştır. Yedinci Mühürde (Aşamada) biz tekrardan O'nun Suretindeyizdir, Birizdir.
 
Bu yüzden, Ebedi İlahi Yol sadece Saf Bilince (Kurtuluşa) bir Yol açıklamakla kalmaz ama ayrıca dünya üzerindeki bütün Dinleri Birleştirir. Yaradan'ın nasıl Ebedi İlahi Yol'un her bir parçasını dünya üzerinde insanlığa tek bir Büyük Din olarak yolladığını açıklar.  Şimdi Yaradan bütün yolu açığa vuruyor. Bununla dünya üzerinde bütün Dinler birleştirilmiş olur (hepsi Tek Bir Yaradan tarafından yollanmıştır). Ayrıca O, Kurtuluşa (Ebedi İlahi Yol) en hızlı yolu gösteriyor.

Bu bütün Peygamberlerin insanlığa Açığa Vurulduğunda hayatta olmayı özlem ettikleri Vahiydir. Biz Gerçekten sevinç göstermeli ve Yaradan'a şükretmeliyizdir, hayatta olduğumuz ve Bunu En Yüksekten Aldığımız için.
 
Lotustika: Bir çoğuna kötü/yanlış bir çağrışım yapan işaret. Bir çok insan bu sembolü veya buna benzer bir şeyi Swastika olarak bilir. Biz bu işaret hakkında bazı sorular aldık. Swastika ismi şeytani bir anlamda kullanılmış olduğundan, biz bu işareti Lotustika (açan bir Lotus'un (Nilüfer) ortasında olduğu gibi) olarak adlandırdık.
 
Swastika'nın gerçek anlamını bilmek için bu kitabı okuyabilirsiniz: The Swastika, The Earliest Symbol, and It's Migrations; With Observations On The Migration Of Certain Industries In Prehistoric Times: Thomas Wilson, Curator, Department of Prehistoric Anthropology, Smithsonian Institution, U. S. National Museum, Washington: Government Printed Office 1896. Veya Budist, Hindu, Amerika Yerlisi ve/veya İkinci Dünya savaşından önce yazılmış olan materyalleri okuyun yada sadece İnternette Swastika adı altında arama yapın! Ayrıca bu paragrafın başında bahsedilen kitabın dijitalleştirilmiş bir versiyonu olan Swastika kitabını da okuyabilirsiniz.
 

 

Her halükarda, bizim bu sembolü kullanmamızın Naziler ile ve onların ideolojileriyle her hangi bir ilgisi yoktur. Biz Hakikaten Yaradan'ın Her şey olduğuna ve O'nun hiçbir parçasının diğerinden ayrılamayacağına inanırız. Yani insanlar arasında ırkçılık ve/veya ayrılık mümkün değildir. Bizim nefret ettiğimiz tek şey Egodur (Umursamaz Cahillik)!

 

 

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.