Dünya Gezegeni İçin Ana Plan

Harita: Öğretilerimizi özetleyen iki kitapçıktan biridir. Öğretilerimizde iki görüş vardır: Biri ruhani görüş ve diğeri de sosyal görüş. Bu kitapçık. HARİTA, Maitreya’nın öğretilerinin sosyal parçasını özetler.

DÜNYA GEZEGENİ İÇİN ANA PLAN
 
(HARİTA)
 
 
 
Teklif eden:
 
MAITREYA
 
 
 
The Holiest Of The Holies (THOTH)
 
"The Last Testament"
 
(Kutsalların En Kutsalı)
 
(Son Anlaşma)
 
kitabından alınmıştır.
 
Copyright 1982
 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
(1) Liderleri seçim yöntemi
(2) Liderlerdeki, herhangi bir ideolojinin veya yaklaşımın sadece belirli bir zaman diliminde geçerli olduğu farkındalığının eksikliği
(3) Liderlerin (ve genel olarak insanların) dünyanın küçük bir kısmına, belirli bir kültüre, gruba, dine, ideolojiye vb. bağlı olması
(4) Sisteme göz kulak olacak bir heyetin eksikliği (Büyükler)
 
 
İdari Heyet’in On iki Liderinin Seçim Süreci
Yargıçlar Kurulu (Brahmınlar Kurulu)
Yasama Heyeti (Seçilmişler Evi)
Büyükler
Karar-Verme Süreci
 

Dünya Hükümeti
 
 
Sistemin Finanse Edilmesi
Tavsiye edilen bir Taban-On iki Evi
 
 
Evrim vs. Devrim
Büyüklerin Yukarıdan Ortaya Çıkması
Hiyerarşinin Aşağıdan Oluşumu
Son Noktalar
 
 
Objektif Ayarlama ile Subjektif Yaklaşım
Yeni Hiyerarşi vs. Eskisi
Evrenin İlerleyici Doğası
Kurallara İstisnalar
Gezegensel Anayasada, Eğer varsa, Hesaba katılması gereken Bazı Noktalar,
Maitreya’nın Bütün Mesajının Anlaşılmasının Gerekliliği
 
 
 
Zion Dağı
Zion Dağı = Yükselen Üçgen = Organizasyon Yapısı =


 
HİYERARŞİ
 
 

GİRİŞ
 
 
İnsanlık tekrar büyük bir evrimsel bir atılımın eşiğinde. Altın Çağ devri yaklaşıyor. Bizlerin kendi işlerimizi yönetebileceğimize laik olduğumuzu kanıtlamak için verilen bir başka şansın zamanı tekrardan.
 
Yaklaşık on iki bin sene önce büyük bir felaket (Nuh’un seli) insanoğlunun başına geldi. Bu felaketin sebebi insanoğlunun bu dünyada ahenk yaratmak olan sorumluluğunu, hayatını bu amaca doğru kullanmayı, tümün Bütünlüğünü ve bir birine olan bağlılığını, vb., fark etmeyi başaramamasıydı.
 
Bu başarısızlık dünyaya ahenksizlik getirdi. İnsanlığın kendini tamamen ortadan kaldırmasının önlenmesi için bir Plan tasarlandı. Büyük bir felaket (yıkım) o devirde insanlığın sahip olduğu yüksek teknolojinin izlerini kökten silmek için gerekli oldu. Bu süreç içerisinde bu teknolojinin bilgisine sahip kişiler de, ya yok edildi ya da saklandı. İnsanoğlu, aklen bu tür bilgiden mahrum kaldı.
 
Fiziksel ve ruhani sahalarda da insanoğlu değiştirildi. Bundan böyle ruhun bilgisine direk olarak sahip değildi. Ruhani gözü kapanmıştı ve fiziksel olarak dünyaya daha bağlı bir hale geldi. Bu evrimsel süreç devam etti ve altı bin yıl önce tam olarak bitirildi.
 
Son altı bin yıldır insanoğlu için bir tarih devresi yaratıldı. Bu didişmenin, ıstırabın ve büyük karışıklığın devresiydi. İnsanoğlu kendi başına bırakılmıştı. Fakat her ne zaman gerekli olduysa, İlahi Evsahibi insanoğlunu yüksek anlayışlara yöneltti. Büyük olaylar, bilimsel buluşlar, sosyal ilerleme, vb., günümüze kadar yönlendirildi.
 
 
 
Bütün bunlar insanlığa bir ders vermek için meydana geldi. Bu devrenin sonsuza kadar sürmesi niyet edilmemişti. Bu devrenin sonuna hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. On iki bin yıl önceki yıkım ve son altı bin yıllın tarihi gelecek referansımız için dersler olarak yapıldı. Bu dersler öğrenilmeli ki aynı hatalar gelecekte meydana gelmesin!
 
İlahi Evsahibi bir kez daha dünya gezegeninin yönetiminin sorumluluğunu insanlığa geri bırakıyor. İnşallah, öğrenilen derslerle ve de burada sunulan sistemle (Maitreya’nın temel kitabı THOTH’daki öğretilerle birlikte), niyet edilen ahenkli ve adil toplum dünya üzerinde yaratılacak. Zaman, insanların olgunlaşmasının zamanıdır. Dünyada görünüşte olan kargaşa, şu an içinde bulunduğumuz devre, doğum sancılarıdır.
 
Burada önerilen sistemi tarif etmeden önce, şu an hali hazırda ki sistemlerin neden çalışamayacağını anlatmak daha uygun olur. Genel olarak dört temel problem var:
 
 
 
(1)   Lider seçim yöntemi
 
(2)   Liderlerdeki, herhangi bir ideolojinin veya yaklaşımın sadece belirli bir zaman diliminde geçerli olduğu farkındalığının eksikliği
 
(3)   Liderlerin (ve genel olarak tüm insanların) dünyanın küçük bir bölümüne, belirli bir kültüre, gruba, dine, ideolojiye, vb. bağlılığı.
 
(4)   Sisteme göz kulak olacak bir heyetin eksikliği. (Büyükler)
 
 
 
 
(1) Lider seçim yöntemi
 
Genelde insanların bu süreçte bir kontrolü yok, insanların liderlerin seçiminde limitli kontrolü olan demokratik sistem dışında. Şu anki sistemler içinde en iyi liderin seçilebilmesi için, dört koşul şart:
 
 
(a)    Yüksek derecede okuryazarlık.
 
(b)   Çoğunluğun kendilerinin temel haklarının farkında olması (sosyalekonomik farkındalık)
 
(c)    Çoğunluğun haklarını ısrarla talep etme istekliliği
 
(d)   Toplumun tüm seviyelerinde, özellikle liderler arasında, yüksek ahlaki standartlar.
 
 
Bütün bu şartların bir arada bulunmasına ender rastlanıyor. Aslında, normal durumlarda bunların bazıları çeşitli toplumlarda bulunabilir ama hepsi bir arada değil. Sadece ilk şart kriz dönemlerinin dışında var olabiliyor. Diğer şartlar çoğunlukla meseleler katlanamayacak hale gelip, insanların farkındalığı yükselip, canlandıkları zaman ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda harekete geçmeye ve fedakârlıklar yapmaya (daha yüksek ahlak sistemleri yaratmaya), durumlarını geliştirmeye daha istekli oluyorlar.
 
Genel olarak işte bu durumlarda büyük liderler halk arasından çıkıyor. Ama kriz atlatıldı mı, insanların farkındalığı bir daha ki krize kadar tekrar azalıyor, sonra tekrar canlanıyor, kriz aşılıyor ve farkındalık azalıyor. Döngü devam ediyor ve bu süreçte birçoğu acı çekiyor.
 
Şu anki sistemde en iyi liderlerin seçimi için gerekli yukarıda bahsedilen koşulların eksikliği toplumlarını krizin eşiğine getiren liderlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. Bu yüzden, gerekli bu faktörlerin eksikliğinin sonuçlarını azaltacak bir sistem tasarlanmalı ve de ayrıca kậr gayesi gütmeyen hayırsever, gerekli farkındalığa sahip liderlerin çıkması kolaylaştırılmalıdır.  
 
 
 
 
 
(2)   Liderlerdeki, herhangi bir ideolojinin veya yaklaşımın sadece belirli bir zaman diliminde geçerli olduğu farkındalığının eksikliği.
 
Tarihten açık delillerle, Maitreya öğretilerinde uzunca, insanlığın sosyal ilerleme sürecinin döngüsel bir seyire dayandığını anlatmıştır. Her bir döngüde toplumda bir sınıf hâkimdir.
 
Tüm ve her bir döngü aynı türden özelliklere sahiptir. Açıkça ortaya konmuş dünyadaki her şeyin yaşam süresinde olduğu gibi, beş aşama ayırt edilebilir. İlk olarak yeni devrenin başlangıcı vardır. (yeni devre=np) İkincisi gelişme zamanı veya ilerleme aşamasıdır.(ilerleme=pr) Üçüncüsü olgunlaşma zamanı veya doruk aşamasıdır. (doruk=pk) Bu genelde en uzun olandır. Dalgalanmanın az olduğu sabitliğin zamanıdır. Dördüncü aşama düşüş devresinin başlangıcıdır (düşüş=de) ve beşinci aşama— durgunlaşma zamanı (durgunlaşma=st) ve nihai yıkımdır. Aşağıdaki grafik bu aşamaları gösteriyor:
 
 
 
 
 
 İşte düşüş ve durgunlaşma döneminde bir sonraki hüküm edecek sınıf kendini yeni fikirlerle ve eskisine alternatiflerle hazırlayacaktır. Aşamalı olarak yeni ideal eskisinin yerini alır. Burada anlatılan yeni akımda aynı aşamalardan geçecektir hayatı süresince.
 
Yukarıdaki grafikte görülebileceği gibi, her devirden sonra, başlangıçtan durgunlaşmaya kadar, toplum daha yüksek bir seviyeye ilerliyor. Fakat her devrede, şimdiye kadar ki tarihte, toplumun bir durgunluk aşamasına gelmesi bir sonraki devreye ilerlemek için gerekli oldu. Çoğu kez bu geçiş döneminde büyük sefillik meydana gelmekteydi.
 
Bu gibi devreler insan tarihinin son altı bin senesinde birçok yerde bulunabilir. İnsan her zaman değişime ve yeni fikirlere karşı koydu. Fakat bizim öğretilerimizde bu tür yıkıcı devrelerden kaçınma yolları açıkça anlatılmıştır.
 
Şimdiye kadar bu evrimsel döngüsel seyir çoğunluk tarafından anlaşılmamıştır. Bunun ve bütün ideolojilerin, yaklaşımların, vb. sadece belirli dönemler için geçerli olduğunun farkındalığının anlaşılması ile liderler şu anki ve gelecekteki problemleri çözmek için ve her zaman değişen ilerleyen geleceğe doğru önderlik etmek için daha fazla donanımlı olacaklardır. İnsan daha yüksek zirvelere ilerledikçe (fiziksel, zihinsel, ruhsal) bu döngüsel devirler hep en yüksek noktaya yaklaşır olacaklar. (Bu bölümdeki konular hakkında daha fazla ayrıntı için, Kutsalların En Kutsalı, Son Anlaşma (The Holiest Of The Holies (THOTH), The last Testament) kitabında Hükümdarlık bölümünü okuyunuz)
 
 
 
 
 
(3) Liderlerin (ve genel olarak tüm insanların) dünyanın küçük bir bölümüne, belirli bir kültüre, gruba, dine, ideolojiye, vb. bağlılığı
 
İnsanı insan niyetinden ayıran her şey ıstırap yaratacaktır. Gerçekte, kargaşa ve karışıklık, vb., hep ayrım ve bölünmeden kaynaklanır. Bu yüzden kayıtsız şartsız olarak alınan bütün ideolojiler veya dünyanın küçük bir bölümüne veya her hangi bir gruba, dine, kültüre, vb. bağlılık, ıstıraba sebep olacaktır.
 
Bu, yalnız ve yalnız, aklın genişletilmesi ve bütün grupların, kültürlerin, ırkların vb., bütünün parçaları olduğunun ve her birinin bütünün işleyişine yardımcı olması için niyet edildiğinin ve bunun gerekliliğinin anlaşılması ile iyileştirilebilir.
 
Bu hedefe ulaşabilmek için bir dünya hükümeti ve evrensel bir bakış açısı gereklidir. İnsanlık birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını kavrayıp ya paylaşmayı ve beraber yaşamayı öğrenmek zorunda ya da hepsi beraber yok olacaklardır. Bu bakımdan Maitreya’nın öğretileri birleştirici bir güçtür.
 
 
(4) Sisteme göz kulak olacak bir heyetin eksikliği. (Büyükler)
 
Sistemin dışında olacak ama nasıl işlediğini bilecek bir heyet gereklidir. Bu türden bir heyete burada Büyükler adı verilmiştir. Bütün üyeleri sistemin içerisinden çıkacak böylelikle sisteme aşina olacaklardır. Sistemin faaliyetlerine katılmayacak ama sadece gözlemleyecek ve bundan dolayı ne yöne gittiğini kolayca görebilecek ve düzeltmeleri yapabileceklerdir.
 
Şu anki sistemle bu tip bir ilişki içerisinde olacak bir heyetin eksikliği başarısızlığının bir başka nedenidir. Şu anda bütün ilgisi sistemlerin gözlenmesi ve yöneltilmesi olan hiçbir bilgili insan yoktur. Önerileri kendilerinin fikirlerine duyulan saygıdan dolayı kabul edilecek böyle bilgili bir heyetin oluşturulmasıyla, sistem sürekli olarak düzeltilecek ve kılavuzluk edilecektir. Böylelikle, bu kusurların üstesinden gelinmiş olacaktır.
 
Bu saygıyı kazanabilmek gözleyen heyetteki Büyükler’in en önemli görevi olacaktır, çünkü onlar sadece sistem içindekiler tarafından kabul edilecek veya edilmeyecek önerilerde bulunabilirler.
 
Yukarıda anlatılan şu anki sistemin dört kusuru, kişisel kusurlarla birlikte dünyada ki mevcut halin sebepleridir. Bu yüzden sadece var olan sosyal düzende değişim değil ama kişilerinde bu değişiklikleri kabul etmeye hazırlanmaları gereklidir.
 
Bu iki birbirine bağımlı sosyal parça (bireysellik ve topluluk) aynı zamanda değiştirilecektir. Değişimin gerekliliğinin farkına varan kişilerin sayılarının artmasıyla, yeni düzen oluşacak ve bu düzen evrim geçirdikçe, daha da fazla kişiler ilerlemenin farkında olacak ve yeni düzenin yaratılmasında aktif hale geleceklerdir. Bu ilerleme istenilen ortam yaratılana kadar devam edecektir.
 
Aşağıdaki sayfalarda sunulan sistem, Maitreya’nın diğer öğretileri ile birlikte, yukarıda bahsi geçen problemlerin giderilmesi ve insanlığın şu anki bölünmeden kaynaklanan büyük ıstırabından kurtulmasına yardım edecek birliğin büyütülmesi için niyet edilmiştir.
 
Önerilen sistemde, bütün liderlerin toplumun en altından ortaya çıkacağı bir süreç dizayn edilmiştir. Bu süreç sayesinde, onların gerçek niyetleri ve kabiliyetleri bilinecektir. Böylelikle sadece diğerlerini ahenge, eşitliğe, adalete ve iyiliğe taşıyabilmek için gerçekten önderlik yapabilme kabiliyeti ile donanımlı olanlar ortaya çıkacaklardır.
 
Buna ek olarak, diğer bir grup lider de genel seçim ile seçilecektir. Bu sisteme denge getirecektir. Sistemin dışından kişiler seçerek, taze ve yeni fikirler liderliğe getirilebilecektir. Bu sistemin katı ve bürokratik olmasını engelleyecektir. Böylelikle bir kaçının tüm güce sahip oldukları egemenlik sahası veya katı törenlerin veya özel davranışların yukarıya ulaşabilmek için gerekli olduğu bir sistem haline gelmeyecektir. Alışılmışın dışında ki liderlerin ilerici fikirlerle liderliğin yönünü etkileyebilmelerine olanak sağlanacaktır.
 
Bir tane daha önemli nokta verilebilir. Bu sistem insanlık ve gelecek Devirlerin Yeni Düzeni içindir. Fakat bu sistemi dünyaya getirip kurmaya yardımcı olanlar olacaktır. Onlar dünyada olup oradan olmayanlardır.
 
 
 
 
BÖLÜM I: BÖLGESEL HÜKÜMET
 
İdari Heyet’in On İki Liderinin Seçim Süreci
 
En sonunda dünyada on iki bölge olacaktır. Her bir bölge de on iki alt bölgeye bölünecektir. Her bir alt bölge devletlere, her bir devlet illere, her bir il yörelere bölünecektir. Her bir yöre ufak kominlere (Işık Kominleri (Halkları)) bölünecektir. Bu kominlerdeki bütün küçük insan grupları (ideal olarak on iki yetişkin) bir karar verme birimini temsil edecektir. Sadece böyle ufak gruplara katılan insanlar kolektif heyetin liderliğine seçilebilir ve yükseltilebilir. Böyle bir grubun oluşturulması için tek kriter kişilerin bir grup oluşturma için ortak olarak karar vermesidir.
 
Bu her bir birimden bir kişi kendiliğinden (veya ortak kararla seçilecektir) lider olarak çıkacaktır (tercihen seçim olmadan). İdeal olarak bu şekilde çıkmış her bir on iki lider, karar vermenin ikinci seviyesini oluşturacaktır ve bir kişiyi kendilerinin lideri olarak seçeceklerdir ve her bir kominden bir komin lideri çıkana kadar bu böyle devam edecektir. Daha sonra bir kişi her bir yörenin lideri olarak çıkacaktır, sonra birer kişi her bir ilin lideri olarak ve diğerleri de bu şekilde. Bu süreç bir bölgenin alt on iki bölgesinin liderleri seçilene kadar devam edecektir. Hiyerarşide daha yüksek seviyede hizmet vermek için seçilmiş her bir kişinin yeri, kendisinin çıktığı seviyenin alt seviyesinden bir kişi tarafından doldurulacaktır. Bu işlem bütün pozisyonlar doldurulana kadar Hiyerarşinin en altına kadar devam edecektir.  
 
Ayrıca altı kişide genel olarak yapılacak seçimlerle seçilecektir. Bu altı kişi biraz önce yukarıda bahsedilen şekilde değil ama genel oy ile seçilecektir. Bu altı kişi yukarıda anlatılan sistem tarafından seçilmiş on iki kişiye katılacaktır. Bu nedenle bir bölgenin kolektif heyetinin sayısı on sekiz olacaktır. Bunlardan bir kişi bölgenin dünya kolektif heyetine temsilcisi olarak seçilecektir. Sonra, bir kişi kolektif heyetinin lideri olarak seçilecektir ve bu lidere direk rapor vermesi için dört diğeri daha seçilecektir.
 
Son kalan on iki lider on iki alt bölgenin direk sorumluluğunu yükleneceklerdir. Bölgenin dünya kolektif heyetine temsilcisi, kolektif heyetin lideri ve lidere direk rapor veren dörtlü, dışarıdan seçilen altı kişi ile yakından çalışacaktır. O bölgenin dünya temsilcisi, kolektif heyetin lideri ve dört direk raporcu kendilerinin seçilmiş oldukları bölgelerin direk sorumluluklarını bundan böyle alamayacağından dolayı, dışarıdan seçilmiş altı liderin her birine yönetmek için bir alt bölge verilecektir. Bu altı lider, liderliğini aldıkları alt bölgelerin problemlerini ve bu alt bölgelerin durumlarını tam olarak bilmiyor olabileceklerinden, alt bölgelerden seçilmiş olan kişiler onlarla bu alt bölgenin sorumluluğunu paylaşacaktır. Alt bölgeden seçilmiş olan kişi alt bölgenin lideri olarak sorumluluğunu alacak olan kişiye danışman olacaktır.
 
Eğer bir alt bölgeden seçilmiş olan bir lider kendisinin yerine atanan kişinin kararı ile hem fikir olmazsa, o zaman konu kolektif heyet liderinin yargısıyla karara bağlanacaktır. Eğer problem bölgesel dünya temsilcisi veya kolektif heyet lideri arasında ise o zaman konu kolektif heyetin çoğunluk oyuyla veya bölgesel En Büyük tarafından (aşağıda anlatıldığı gibi) karara bağlanacaktır.
 
Kolektif heyetin liderine direk rapor veren dörtlü kendi alt bölgelerinin içinde bulunduğu bir üç kişilik grubun liderliğini almayacaklardır.
 
Genel seçimle seçilen altı lider ilk kez kolektif heyete seçildiklerinde dünya temsilciliği, kolektif heyet liderliği veya direk raporculuk pozisyonlarına gelemeyeceklerdir. Fakat ikinci kez seçilirlerse direk raporcu pozisyonuna gelebilirler ve eğer üç kez seçilirlerse kolektif heyetin liderliği veya bölgenin dünya temsilciliğine aday olabilirler.
 
Hiyerarşik seçilme işlemi ile seçilen liderler ve genel seçimle seçilen altı kişi dört yıl hizmet vereceklerdir.
 
Dört yıldan sonra, bir sonraki dört yıl için kolektif heyet bölgenin dünya heyetine temsilcisini ve o bölgenin kolektif heyetinin liderini seçecektir. Bu liderlerin seçilmesinden sonra heyetin geri kalanı kendilerinin bölgesel liderlik seviyelerine geri dönerler. Ve daha sonra bu seviyede dört yıllık liderlik seçimi yapılır ve bütün seviyeler doldurulana kadar bu böyle devam eder. Sistemin dinamiklerinden dolayı bu uzun zaman almamalıdır.
 
Genel seçimle seçilen altılının dönemleri bölgesel heyetin ve dünya temsilcilerinin seçimlerinden önce bitecektir. Böylece eğer onlar ikinci veya üçüncü bir kez seçilirlerse, direk raporcu, bölgesel temsilci veya kolektif heyetin lideri olmaya aday olarak değerlendirebilsinler.  
 
Bir kişi kolektif heyetin lideri olarak iki dönemden fazla (sekiz yıl) hizmet veremeyecektir. Bu heyetin liderliğini iki dönem yapmayı başaranlar kolektif heyetin Büyüğü pozisyonunu alacaklardır. Ayrıca direk raporcu olarak üç kere seçilenler de bu seviyede Büyük ünvanını alacaklardır. Kolektif heyetin üyeleri veya hiyerarşik seçim işleminde herhangi başka bir liderlik seviyesindeki kişiler dört dönemden fazla (16 yıl) seçilemeyeceklerdir. Bu dünya heyetine bölgesel temsilci olacak olan kişi içinde geçerlidir. Hiyerarşinin herhangi bir seviyesinde dört dönem seçilen bir kişi bu seviyede Büyük pozisyonunu üstelenecektir.  
 
* Kominin temsilcisi (lideri) kominden genel bir şekilde de ortaya çıkabilir (komini on iki kişilik birimlere ayırmadan). Fakat on iki kişilik birimlerin oluşması ile toplu hipnozun (insanların kalabalığı takip edip kendi kimliklerini kaybetmeleri) etkileri kırılacaktır. On iki kişiden lider olarak çıkan kişi bütün grup tarafından bilinecektir ve ümit ederiz ki yardımsever, bilge, adil vb. olacaktır. Fakat her hangi bir sebepten dolayı komin on iki kişilik gruplara bölünmezse, kominin lideri olarak çıkacak her hangi bir kişi de lider olarak sisteme kabul edilebilir.
 
 
 
Yargıçlar Kurulu (Brahmınler Kurulu)
 
Komindeki her bir on iki kişilik birimden keskin yargı duyusuna ve ruhani (derin düşünebilme) özelliklere ve güçlere sahip bir kişi grubun yargıcı olarak seçilecektir. Fakat böyle bir kişi aynı zamanda grubun lideri de olmamalıdır.
 
Bu şekilde on iki gruptan seçilmiş on iki kişi yargıçlar kurulunda ikinci seviyeyi oluşturacaklardır ve bu kolektif heyet için, hiyerarşinin en üst seviyesine kadar devam edecektir, bölge ve dünya mahkemelerini oluşturmak için. İdari heyette olduğu gibi, altı yargıçta genel seçimle seçilecektir ve idari heyetin oluşması için yukarıda anlatılmış olan prosedür yargıçlar kurulunun oluşması içinde geçerli olacaktır.
 
Buradaki fikir, liderlerin, Brahmın sınıfının, seçimle, özel iş ile, doğum veya sahip oldukları eğitim nedeni ile seçilmemelidir. Bu şekilde ruhani insanlar çıkacak ve toplumda kuvvetli bir sese sahip olacaklardır fakat topluma tamamen egemen olmayacaklardır.
 
 
 
Yasama Heyeti (Seçilmişler Evi)
 
Temsilciler Evi ve/veya Senato (veya her ikiside) değişik bölgelerden insanların oyları ile seçilecektir. Buraya seçilecekler erdemleri ve kominlerinin ve genel olarak dünyanın problemleri çözmeye olan isteklilikleri ile tanınacaklardır.
 
Senatonun görevi sosyal problemleri dikkatlice çalışmak ve bunları çözüme ulaştırmak için kanunlar düşünmek olacaktır. Bu kararlar alınırken ruhani değerler de göz önünde tutalacaktır.
 
Senato ayrıca idari ve adli sistemlerdeki yetkilileri suçlama yetkisine de sahip olacaktır. Eğer bir lider kötülükten suçlu bulunursa, en ağır cezaya çarptırılacaklardır. Liderliğin yüksek seviyelerinde suç işlemek en kötüsüdür çünkü bu moralin düşmesine sebep olur ve toplumun en alt seviyesine kadar herkesi etkiler. Toplum üzerinde en büyük etkiye liderler (yöneticiler) sahiptir. Eğer onlar yozlaşırlarsa, toplumun geri kalanı onları takip edecektir. Bu tarihin en önemli derslerindendir.
 
 
 
Büyükler
 
Kolektif heyetin (idari heyet), adli heyetin (Brahmınlar) ve yasama heyetinin (Senato) yöneticisi olarak iki dönem seçilenler bu seviyede Büyük pozisyonunu üstleneceklerdir. Onlar sistemin gözlemcileri olacaklardır. Hükümetin her hangi başka seviyesinde bir pozisyonda arka arkaya dört dönem (üç kere seçilmeleri yeterli olan direk raporcular hariç) seçilen kişiler bu seviyede Büyük ünvanını kazanacaklardır.
 
Örneğin, on iki kişilik bir birim tarafından kendilerinin lideri olarak dört dönem (on altı yıl) seçilmiş ve daha yüksek bir seviyeye hiç çıkmamış olan bir kişi o on iki kişinin Büyüğü olacaktır. Ama eğer bu kişi Hiyerarşide daha yüksek bir seviyeye çıkarsa ve bu seviyede dört kez seçilirse, bu lider o seviyede Büyük pozisyonunu üstlenecektir.
 
Büyükler hükümet üzerinde her seviyede direk olamasada güçlü etkiye sahip olacaklardır. Tecrübelerinde dolayı ve sistemin ana faaliyetlerinin dışında olmalarından dolayı, sistem içindekilerin problemlerini ve yanlışlarını görebileceklerdir. Bilgileri, karakterleri ve liderlik kabiliyetleri onlara saygı duyulmasını ve etkili olabilmelerini sağlayacaktır. Böylece onlar problemleri işaret edebilecek ve bu suretle devamlı olarak her gerekli olduğunda sistemi yönlendirebilecek ve düzeltilebilecektir.
 
Büyükler kendilerinin ince karakterleri ve bilgelikleriyle sistemi etkileyeceklerdir. Bu kabiliyetleri var edemeyen veya yaşlılıktan ya da herhangi başka bir sebepten dolayı bunları kaybeden herhangi bir Büyük diğerleri tarafından ciddiye alınmayacaktır. Bu pozisyon, onun statüsünü gerçekten hak edenler için prestijli olacaktır.
 
Bu Büyükler gerçek liderlerdir  — büyük canlardır —  ve Yaradan’ın niyeti ile ve toplumun güncel durumu ile daha uyum içerisinde olacaklardır. Hiyerarşinin daha yüksek seviyesinde olan Büyükler yüce mevkili kabul edilmeli ve onların sözleri tüm insanlık ve toplumun rehberliği için Işık olarak duyulmalı ve kabul edilmelidir.
 
Adli (Brahmınlar) ve idari heyetlerin Büyükleri kendilerinin başkanları olarak birer kişi seçeceklerdir. Bunun dışında iki Büyük heyetinin (adli ve idari) kolektif oyu ile En Büyük olması için bir kişi daha seçilecektir. En Büyük ve idari ve adli heyetin (yargıçlar kurulu) iki Büyük başkanları koruyucular olarak kabul edileceklerdir.  
 
Karar verme prosesi tarafından çözümlenememiş Ruhani, sivil, adli veya herhangi başka bir alanda olan tartışma veya anlaşmazlık her bir bölgedeki üç koruyucu tarafından karara bağlanacaktır.
 
Onlar konu üzerinde meditasyon yaptıktan, konuyu beraberce tartıştıktan ve aynı sonuca vardıktan sonra herkes bunu kanun olarak kabul etmelidir.
 
En son karar En Büyüğün olacaktır. Ve En Büyüğün bölgesel Hükümetin, idari, adli veya yasal heyetlerin her hangi bir seviyesindeki faaliyetlere, kararlara veya prosedürlere karışma yetkisi olacaktır. Bu yüzden Büyüklerin ancak bu seviyede sisteme direk etkileri olabilecektir. Tabiî ki Büyükler En Büyüğü sistemi ektkilemesi için ikna edebilirler, eğer onlar ve En Büyük bunun gerekli olduğunu hissederse.
 
Fakat Büyükler ve kolektif heyet Brahmınlar kurulu ile beraber En Büyüğü oy birliği ile bu pozisyondan indirebilirler, eğer En Büyüğün yargı gücünü kaybettiğini (delilikten, yaşlı yaştan, gücün yanlış kullanılmasından vb.) hissederlerse.
 
Her hangi bir seviyede Büyükler seçildikleri heyetin çoğunluk oyu ile emekli edilebilirler.
 
İdari ve adli heyetlerin üyeleri Senato tarafından suçlanabilirler.
 
Bu nedenden, En Büyük görünüşte limitsiz güce sahipmiş gibi gözüksede, gücün herhangi bir şekilde suistimali Büyükler tarafından veya idari ve adli heyetlerin kolektif oyu ile kendisinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eğer büyükler böyle yapamazlarsa veya kendilerinin yargı gücünü kaybederlerse onlar iki heyet (idari ve adli) tarafından diskalifiye edilebilirler. Eğer bu iki heyet adaletsiz olarak Büyükleri diskalifiye etmeye çalışırlarsa veya her hangi bir şekilde güçlerini suistimal ederlerse, onlar Senato tarafından suçlanabilirler. Eğer Senatörler görevelerini tatminkâr bir şekilde yerine getirmiyorlarsa, onlar halk tarafından seçilmeyeceklerdir.
 
Senato ayrıca hükümetin herhangi bir seviyesinde (adli ve idari) her hangi bir aktiviteyi sorgulama gücüne sahip olacaktır, eğer bu gerekli ise ama ancak çoğunluk oyu ile.
 
Nadiren on iki seçim Hiyerarşisinin her hangi bir seviyesinde on bir kişi, dört (madde) veya daha az üzerine, yedi (ruh) veya daha fazla çoğunluk oyu ile gruplarından çıkmış olan lideri oy birliği ile aşağı indirebilir. Bu Hiyerarşinin alt seviyelerinde daha fazla olabilir ve nadiren yüksek seviyelerde olabilir.
 
Yukarıda bahsedilen gücün gruba verilmesi ile onlar temsilcilerini (lider) ve bahsedilmiş olan diğer koruyucuları kontrol edebilirler, bu sisteme gerçekten insanlar içinden gelmiş, insanlar tarafından yönetilen ve insanlar için çalışan Yaradan’ın altında olan bir hükümet denebilir. Bu gerçek anlamda henüz dünyada başarılamamıştır! Bu gerçekleştiğinde Yumuşak Başlılar [gerçekten] dünyayı miras alacaklardır.  
 
 
 
Karar-Verme Prosesi
 
Daha önce bahsedildiği gibi hükümet yapısında idari, adli, yasama ve Büyükler olmak üzere dört heyet yada sütun olacaktır.
 
Yasama heyeti, Senato veya Temsilciler Evi’nin birçok komiteleri olacaktır. Bu komiteler bireylerden, gruplardan veya hükümet heyetlerinden şikâyetler, ricalar vb. alacaklardır. Her bir komite kendisinin temel fonksiyonuna ilişkin konularda istekler alacaklardır. Komite konu üzerine araştırmasını bitirdikten sonra, bulduklarını Senatoya sunacaktır. Senato teklifi pratiklik, adaletlilik yönlerinden çalıştıktan sonra, üyeler konu üzerinde oy kullanacaktır. Çoğunluk tarafından kabul edilen her bir yasa tasarısı idari ve adli (Brahmın) heyetlerinin ikisinede yollanacaktır.  
 
İdari heyet yasa tasarısını pratiklilik ve yapılabilirlilik açısından değerlendirecektir. Brahmınlar heyeti de konuyu ruhanilik ve herkese ya da çoğunluğa adeletli olup olmadığı yönlerinden değerlendirecektir.
 
Eğer yasa tasarısı her iki heyet tarafından da kabul edilirse, bir kanun olacaktır. Ya da her iki heyette tasarıyı red edebilir. Fakat eğer biri yasayı geçirir ve diğeri red ederse, o zaman tasarı Senatoya her iki tarafında kabul ve red için sebepleri ile geri döndürülecektir. O zaman Senato yeni bir karar alacaktır. Eğer tasarı her hangi bir şekilde tekrar geçerse, iki heyete de tekrar çalışılması için yollanacaktır.
 
Eğer heyetler bu noktada bir anlaşma sağlayamazsa konu tekrar Senatoya geri dönecektir. Eğer tasarı Senatoda çoğunluk oyunu alırsa fakat heyetlerde bir oy birliği sağlanamazsa, o zaman konu Büyüklere havale edilecektir. Tasarı onlar tarafından tartışıldıktan sonra, üç koruyucular ve Büyükler heyetlerinin iki başkanı (idari ve adli) konuyu gözden geçirecektir ve En Büyüğe fikirlerini ve bu fikre gelme şekillerini sunacaklardır. En son kararı En Büyük verecektir.
 
Büyüklerin varlığı özellikle bu zamanlarda yararlı olacaktır. Onlar heyetleri bilge bir karara doğru yönlendirebilirler.
 
 
 
 
BÖLÜM II: DÜNYA GENELİNDE UYGULAMA
 
Dünya Hükümeti
 
Bölgelerin hükümet yapısı önceki sayfalarda açıklandı. Aynı sistem gerekli değişiklikler yapılarak bölgenin daha küçük parçalarına (alt bölgeler, devletler, şehirler vb.) veya daha büyük bölgelere, örneğin tüm dünyaya uygulanabilir. Bu aslında sistemin hedeflediğidir – dünya genelinde bir hükümet yaratmak.
 
Bu hedefi gerçekleştirmek için bir Dünya Kolektif Heyeti (idari), Dünya Yargıçlar Kurulu (Brahmınlar Kurulu), Dünya Senatosu ve Dünya Büyükler Heyeti de ayrıca gerekli olacaktır.
 
Dünya idari ve adli heyetlerini yaratmak için, her bölgenin mutabık heyetlerinden bir kişi dünya heyetine temsilci olarak seçilecektir.
 
Oy ile seçilenlerden sadece bölgesel seviyelere üç kez seçilmiş olanlar dünya heyetlerine seçilmek üzere düşünülebilir. Dünya seviyesindeki her heyet için (idari ve adli) ayrıca oyla yedi kişi seçilecektir. Böylece bu iki heyetin her birinin toplam sayısı on dokuz (on iki kişi on iki bölgeden ve yedi kişi de seçim ile) olacaktır.
 
Her heyette bir kişi lider olarak seçilecektir ve iki kişi de bu lidere direk rapor verecektir. Her bir direk raporcunun da ikişer tane raporcusu olacaktır. Direk raporcuların kendilerinin her bir raporcusu üçer bölgesel liderden ve bir bölgenin diğer bölgeler ile olan aktivitelerinin koordinatörlerinden sorumlu olacaktır. Eğer dünya temsilcisi ve bölgesel liderler arasında bir anlaşmazlık olursa, konu Dünya En Büyüğü (veya Büyükler Heyeti) tarafından ele alınacaktır. Dünya En Büyüğünün kararı en son karar olacaktır.
 
Bu heyetlerin liderleri olarak iki dönem hizmet vermiş olanlar bu seviyelerde Büyük olacaklardır. Direk raporcu veya direk raproculara raporcu olarak hizmet vermiş olanlar üç dönemden sonra ve bölgelerin temsilcileri dört dönemden sonra Büyük olacaklardır.
 
Bu heyetlerin geri kalan fonksiyonları ve ilişkileri bölgesel benzerlerinininki gibi olacaktır..
 
Heyetlerin başkanları ilk önce seçilmelidir. Bundan sonra başkan olarak seçilmeyenler kendi bölgelerine geri dönecek ve daha önce tarif edilmiş olan seçim şekli devam edecektir. Oy ile seçilen yedi kişi ilk olarak seçilmelidir ki böylece eğer onlar ikinci veya üçüncü kez seçiliyorlarsa direk raporcu ve/veya direk raporcuya roporcu (ikinciye seçiliyorlasa) veya heyetin lideri (eğer üçüncüye seçiliyorlarsa) olmaya potensiyeli olan adaylar olarak düşünülebilsinler.
 
Dünya yasama heyeti oy ile seçilecektir. Her bir alt bölgeden (her on iki bölgede on iki alt bölge olacaktır) ikişer temsilci seçilecektir. Böylece Dünya Senatosu dünyanın her yerinden gelen 2 x 12 x 12 = 288 üyeden oluşacaktır (veya başka bir düzenleme oluşturulabilir, örneğin devletlerden belirli bir sayıda temsilci gibi vb.). Dünya seviyesinde ve her bölgede birer Temsilciler Evi de oluşturulabilir. İki evin varlığı sisteme daha fazla gözleme kuvveti getirecektir (ama aynı zamanda daha fazla da bürokrasi).
 
Temsilciler seçildikleri alt bölgeler ve bölgeler için çalışacaklardır. Temsilciler bağlı bulundukları bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki fonksiyonları koordine edeceklerdir. Bu heyet kanunu herkesin iyiliği için dünya seviyesinde teşvik edecektir.
 
Dünya hükümeti için karar verme prosesi bölgesel seviyede tarif edilmiş olan şekle oldukça benzer işleyecektir. Temsilciler Evi (eğer mevcutsa) ilk önce bir kanun tasarısı geçirecektir. Sonra Eğer Senatoda tasarıyı geçirirse, tasarı hem Dünya İdari Heyetine hem de Dünya Yargıçlar Kuruluna gönderilecektir. Prosesin geri kalanı bölgesel seviyedekine paralel bir şekilde devam edecektir. Dünya heyetlerinde bir tasarı kanun olduğunda, bu kanun tüm dünyada icra edilebilecektir.
 
Bölgesel hükümet dünya hükümetine bölgesel sorunlarla fazla yüklenmemelidir, ki dünya hükümeti herkesi ilgilendiren daha yüksek şeylere konsantre olabilsin.
 
Tek mantıklı ve gerçek ideal bu dünyayı tek bir ülke olarak yeniden tanımlamak ve tüm kaynakları, kabiliyetleri ve bilgiyi herkes için ideal bir ortam yaratmak için paylaşmaktır. Bu şekilde bütün bireyler kendilerin en yüksek potansiyellerine doğru ilerleyebilirler, fiziksel, zihinsel ve ruhani olarak. Bu insanların barış, refah ve var olmaya devam etmek için şans kazanmalarının tek yoludur!
 
 
 
 
BÖLÜM III: SİSTEMİN FİNANSE EDİLMESİ VE TEMEL ON İKİYİ OLUŞTURMANIN EN İYİ YOLU
 
Sistemin Finanse Edilmesi
 
Haritanın (yukarıda anlatılmış olan sistemin) nihai var edilişini başarmak ve ondan sonrada varlığının devamı için gerekli finansal tertibat iki safhaya sahiptir: Tam var edilmeden önceki finansal tertibat ve kendini tam olarak var ettikten sonraki.
 
Tam var etmeden önceki devrede finansal gereksinimler bu sistemi desteklemeye esinlenmiş olanlar tarafından karşılanacaktır. Bu devredeki finansal destek bu gibi kişiler aracılığı ile gelecek tithe (aşar), bağış ve hediyeler olacaktır.
 
Tithe’nin (bir kişinin gelirinin %10) %7’sinin bizim vizyonumuzu desteklemek ve %3’ünüde kendi kominlerinizin yakın çevrelerindeki refahı geliştirmek için (finalsal desteğe ihtiyacı olanlara yardım veya vizyonumuzu yaymak için vb.) kullanılması tavsiye edilir. Komin genişledikçe, bu miktar artacaktır (diğerleride bu miktara ekledikçe), ve sizlerin (kominin) dışarıya erişmek ve Mission’ı yaymak vb. için daha fazla kaynaklarınız olacaktır.
 
Hediyeler ve bağışlar, ne kadar vermek istendiği, tabiî ki, bireysel bir karardır. Bunlar vizyonu ilerletmek için ek yakıt olacaktır.
 
Bu geçiş devresinde, bu fonların nasıl harcandığının cevaplarını sağlamak için güzel yönetilmiş bir muhasebe sistemi tutulacaktır. Bu kayıtlar destekçilerin ve hükümet organlarının incelemesine açık olacaktır. Bu ayrıca finansal imkânların nasıl kullanıldığının ve sistemin veriminin nasıl ilerletileceğinin analiz edilebilmesine yardımcı olacaktır.   
 
En sonunda, insanlığa barış, sakinlik, ilerleme ve Birlik getirmek için bu sistem gibi bir düzenin gerekli olduğu birçoğu veya herkes tarafından fark edildiğinde bu sistem yavaşça eskisinin yerini alacaktır. Bu en son aşamaya eriştiğimizde, hükümet(ler) tarafından insanlar için verilen hizmetlerin (minimum) ödenmesi için gerekli giderler vergilerle karşılanacaklardır. Bu fonlar ve insanlardan olan diğer fonlar için için uygun muhasebe de sağlanacaktır.  
 
Adli, idari ve Büyük heyetleri için gerekli olan masraflar kominlerde bulunanların ve diğerlerinin titheleri, hediyeleri ve bağışları aracılığı ile karşılanmaya devam edecektir. Fakat, bu aşamada, eğer gelen yardım heyetlerin giderleri için yeterli olmazsa, bağışların toplamına eşit miktarda fon kaynaklara eklenecektir. Bu fonlardan gelen hiçbir şekilde titheler, hediyeler ve bağışlar ile gelenin %100’ünü geçmemelidir.
 
Her iki aşamada da, on iki kişinin hiyerarşik seçim sisteminin temeli olmasının en iyi yolu, bu on iki kişinin yakın bir alanda, hatta eğer mümkünse tek bir büyük bina içerisinde, beraber yaşamalarıdır. Bu şekilde birbirleri ile kuvvetli bir bağ oluşturabilir, grup olarak beraberce ilerliyebilir ve birbirlerine koruma, güç ve rahatlık sağlayabilirler. Böyle bir ortamda gerçek liderler yavaş yavaş en sonunda ortaya çıkacaktır.
 
Bu kominlerdeki her bir birey veya çift gelirlerinin en az %7’sini sistemin masrafları için kullanılmak üzere bölgesel finansal organlara yollanması için sisteme vereceklerdir.
 
Her bir komindeki diğer finansal düzenlemeler içinde bulunan kişilere bağlı olacaktır. Bunu yapmanın bir yolu, kolektif masrafları belirlemek ve bunları komindeki herkesin yardımlarıyla karşılamaktır. Bu kominin idari masraflarınıda içerebilir. Başka yollar da gelirin sabit bir yüzdesini kominin çeşitli masrafları için vermek veya her bir aile tarafından sabit bir ücretin ödenmesi vb. olabilir. Bu karar tamamen komindeki bireylere, onların durumlarına ve arzularına kalmıştır.
 
Eğer on iki kişi beraberce bir komin olarak yaşamıyorsa, bireyler gelirlerinin en az %7’sini merkezi finansal organlara yollamalı ve kominin diğer masraflarına, örneğin grubun idari işleri için gerekli masraflara vb., yardımcı olmalıdır.
 
Fakat on iki kişinin birbirine yakın evlerde yaşamaları veya hatta bir sonraki bölümde örnek olarak sunulmuş olduğu gibi bir ev planı kullanmaları tavsiye edilir. Böylece birbirlerine fiziksel, zihinsel ve ruhani olarak yakın olabilirler.
 
On iki kişilik gruplara katılmayacak oldukları halde sistemi ve bu davayı desteklemek isteyenler gelirlerinin en az %7’sini sistemin finanse edilmesi için verebilirler.
 
Tabi şüphesiz, insanlardan sisteme gelecek hediyeler, yardımlar, bağışlar vb. başka bir gelir kaynağı olabilir. Bu fonlar ve sisteme verilen titheler vergilerden düşülebilir.
 
Haritanın tam olarak var edilmesinden sonra, genel halktan hükümet tarafından sunulan servislere karşılık olarak toplanacak olan vergilerden, her bir bölgede yukarıda tarif edildiği şekilde toplanmış paranın bir yüzdesi ile aynı miktarda fon da oluşturulacaktır.
 
Eğer ilk iki kaynaktan (hediyeler ve titheler) toplanan para heyetlerin masrafları için yeterli olmazsa, o zaman hediyer ve tithelerden toplanmış olanın %100’ü kadar miktar genel vergilerden heyetlerin gelirini iki katına çıkarmak için alınabilir.Alınan bu miktar hiçbir zaman %100 limitini aşmamalıdır.
 
Yani, örneğin, eğer toplanmış para iki yüz dolara eşit geliyor ise fakat masraflar bu miktarın üzerinde ise, o zaman vergilerden alınacak miktar geliri en fazla dörtyüz dolara çıkarabilir, iki yüz dolar toplanmış ve iki yüz dolarda vergi ile alınmış olarak.
 
Fakat eğer tithelerden ve hediyelerden toplanan para yeterli olur ise, bağışların miktarına eşit fon gerekli olmayacaktır veya en azından yüzde 100’üne değil. Bu bağışları tutturma sistemi ayrıca ekonomiyi kontrol etmek ve yönlendirmek için para çekmek ve enjekte etmek ile bir ekonomik araç olarakta kullanılabilir.  
 
Bu vergileri ve bağışları birbirine tutturma prosesinin limitlenmesinin sebebi adli ve idari heyetlerin gerekli saygı ve güveni kazanarak insanların kendilerine katılarak gelirin ilk iki yoluyla (tithe ve hediyeler) tam anlamıyla destek vermelerini sağlamak zorunda kalmalarıdır.  
 
Böylece, eğer yozlaşma olursa, bu heyetler vergi ödeyenlerin paralarını serbestçe harcayamayacak ve kendi yozlaşmış şekilde hareketlerine devam edemeyeceklerdir. İnsanların sistemi güvenleri kalmadığında, sistemi desteklemeyecektir ve gelirin ilk iki kaynağında azalma olacaktır. Böylelikle sistem kendi kendini düzeltmek zorunda bırakılacaktır veya aksi takdirde çökecek ve yerini yeni bir sisteme bırakacaktır. Toplum (kominler) daha refah oldukça, sistemde daha refah olacaktır.
 
Yukarıda anlatıldığı şekilde her bir bölgede toplanan gelirin yüzde 30’u dünya heyetine yollanacaktır ve yüzde 70’i bölgesel masraflar için harcanacaktır.
 
Dünya seviyesinde toplanacak olan paranın, yüzde 10’u (tithe) Dünya En Büyüğüne kendisinin masrafları ve dünya seviyesindeki Büyükler heyetinin idari masrafları için kullanılmak üzere verilecektir. Bu bölgesel seviyede de geçerli olacaktır: gelirin yüzde 10’u (yüzde 30’u dünya hükümetine yollanmadan önce) Büyükler için ayrılacaktır ve bölgesel En Büyüğüne kendi masrafları ve bölgesel Büyükler Heyetinin masrafları için kullanılmak üzere verilecektir.
 
Hem dünya seviyesinde hem de bölgesel seviyede gelirin geri kalanı idari ve adli heyetler için kullanılacaktır.
 
Genel halk hükümetin verdiği servisler için vergiye tabi tutulacaktır ve Senatoyu (ve/veya Temsilciler Evini) işletmek ve devam ettirmek için olan finansal gereklilikler ve maaşlar vergi ödeyenler tarafından karşılanacaktır.  
 
Oy ile seçilen pozisyonlara aday olanların finansal gereksinimlerinin yarısı direk bağışlar ve diğer yarısıda bu miktara eş gelen vergi fonları tarafından hükümetçe karşılanacaktır. Bir adayın ne kadar harcayabileceğine dair bir üst limit konabilir.
 
 
 
Tavsiye Edilen bir Temel On iki Evi
 
Gerçekten fiziksel, zihinsel ve ruhani olarak birbirine yakın olmak isteyen on iki kişilik bir yetişkin grubu için tavsiye edilen ev kompleksi, daire veya altı kenarlı (altıgen) bir merkezin etrafına (bir örnek aşağıda çizilmiştir) inşa edilebilir.
 
 
 
Böylece merkezi etrafında altı ev olacaktır. Her bir evde bir aile kalacaktır ve altıgen merkez onların buluşma yeri olacaktır.
 
Bu şekilde, aileler birbirine yakın olacaktır ve merkezide bir sevgi, paylaşma ve eğer isterlerse ibadet ve bir olma yeri olarak kullanabileceklerdir, her bir ailenin nispi oranda özel hayatıda olurken.
 
Böyle bir evin sakinleri kendilerinin özel komin merkezine diğerlerini de çağırabilir ve kendilerinin birliklerini diğerleri ile paylaşabilirler. Bu on iki yetişkin bir karar verme birimi ve sistemin üzerine inşa edileceği temel olacaktır ve böyle bir temelin daha başka avantajları da vardır.
 
Altı evin her biri bir sevgi merkezi olmalı ve sağlıklı bir birim (aile) olarak toplumu desteklemek için gelişmelidir. Her bir birey nasıl sağlıklı işleyen bir aile yaratılacağını öğrendikten sonra, bir sonraki basamak kendi küçük kominlerinin iyi bir vatandaşı olmak ve diğerleri ile paylaşabilmek olacaktır. Bütün bunlar bir bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak gelişimini cesaretlendirecektir.   
 
Bu eğitimden sonra, bireyler kendilerini çevreleyen büyük komine açılabililir ve en sonunda kendilerinin bütün evrendeki yerlerini kabul ederler. Gerçekte bu kominler gerçek liderler; bir grup ile yaşama kabiliyeti olup bu gruptan lider olarak çıkabilecek liderler, için bir eğitim yeri olacaktır.
 
Bu uyarlama daha da genişletilebilir; yukarıda tarif edilen şekilde olan ev komplekslerinden on iki tanesi ikinci karar verme seviyesini oluşturmak için yaratılabilir ve bu şekildeki on iki grupta üçüncü seviyeyi meydana getirebilir ve bu, bir komin oluşana kadar devam edebilir. Daha sonra daha geniş çapta hizmet vermesi için bir komin merkezi kurulabilir.
 
Bu kominlerden ne kadar fazla yaratılırsa, o kadar iyi olacaktır. Böylece daha fazla kişi karar verme sürecine ve ayrıca idari, adli ve en nihayetinde Büyükler heyetinin liderlerinin seçim sürecine katılacaktır. Böylece doğru karekterli, doğru liderlerin ortaya çıkmasının olasılığı yükselecektir.
 
 
 
 
 
 
BÖLÜM IV: HİYERARŞİNİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN PRATİK BİR YAKLAŞIM
 
Yukarıdaki açıklamada, sistemin nasıl olması gerektiği hakkında genel bilgi verildi. Bu bölümde sistemin hayata geçirilişi veya dünya üzerinde Hiyerarşinin nasıl ortaya çıkacağı, araştırılacaktır. Bu bölüm, nasıl ilk önce Hiyerarşinin yardımcı heyet aracılığı ile yukarıdan aşağıya doğru ve daha sonra Hiyerarşinin her seviyesinin aşağıdan yukarıya doğru oluşacağını anlatacaktır.   
 
Hiyerarşinin bütün seviyeleri aşağıdan yukarıya doğru ortaya çıktığında, sistem bundan sonra kendi kendini sürdürebilen devamlı bir sistem olacaktır. Cennetsel Ev sahipleri tarafından geçmişte olduğu gibi müdahelelere fazla gerek olmayacaktır. Bundan sonra Cennetsel Ev sahipleri dünya üzerindeki Hiyerarşinin başında olanlara tavsiyeler ve öneriler vereceklerdir. Onlar dünyanın kendi işlerine ancak oldukça gerekli olduğu takdirde müdahale edeceklerdir.  
 
Ancak, bu zamanda, Cennetsel Ev sahipleri çok fazla aktifdirler (tabi aynı zamanda kara güçler de) ve bütün seviyelerde Plan’ı dünya üzerine getirmek için (kara güçlerde bunun yerine getirilmesini engellemek için) çalışmaktadırlar. Plan’ın başarılı olması insanlığın bu çağrıya nasıl cevap vereceğine bağlıdır! Cevap ne kadar erken olursa, ıstırap o kadar az olacaktır, cevap ne kadar yavaş olursa, kaos o kadar fazla olacaktır.
 
Dünya üzerinde Hiyerarşinin oluşumu prosesi Büyükler tarafından tamamlanacaktır. Onlar Plan’ı sunumları ve tavsiyeleri ve bilgelikleri sayesinde, diğerlerinin saygısını ve onlara uyma isteklerini kazanacaklardır. Büyüklerin her hangi bir otoriteleri yoktur – onlar diğerlerine ilham verir, aktiviteleri koordine eder ve on iki kişinin ikinci seviye karar verme birimi olarak oluşmasına yardımcı olur, bundan sonra bu on ikinin her biri de on iki diğerine ilham verecektir vb..
 
 
 
Evrim ve Devrim
 
THOTH’da Dünya üzerinde Cennet’in Hükümdarlığı kitabında açıklandığı gibi evrimsel ilerlemede, değişim yukarıdan aşağıya doğru olur. Böylece, evrimsel elementler ve eski sistem arasında büyük bir sürtünme olmayacaktır – bunun aksine devrim ise toplumun tabanında başlayan bir süreçtir ve genellikle eski sistemi güç vasıtası ile değiştirir, iki sistem arasında büyük bir sürtünme oluşturarak.
 
Yukarıdaki bütün sebeplerden dolayı, eski hiyerarşiyi evrimsel bir süreç ile değiştirmek için, yeni sistem yukarıdan başlayıp aşağıya doğru gidecektir. Bu sayede, yeni Hiyerarşi oluşmuş olacaktır ve herkes eski sistemin artık daha fazla çalışmadığını gördüğünde, yeni Hiyerarşi eskinin yerini alacaktır. Bu yumuşak bir geçiş süreci olacaktır, çekişme içeren değil.  
 
Eski sistem yukarıdan otoriteye dayalı idi. Fakat bu sistem bundan böyle işlemeyecektir. Bu yüzden dünyaya oldukça fazla bilgi serbest bırakılmıştır ki insanlık bundan böyle birkaç üstün varlık konumundaki lider tarafından yönetilemesin. İnsanlar kendi hayatlarının ve çevrelerinin kontrolünü ellerinde bulundurmak istiyorlar. Bu tüm dünyada gayet net bir şekilde görülmektedir. Eski hiyerarşi ya bunu görecek ve insan evriminin bu haline uyacak ya da buna karşı çıkacak ve bunun doğru olduğunu daha zor bir şekilde öğrenecektir.    
 
Bu bizim (Büyüklerin) sorumluluğumuzdur; yılmadan, zekice büyük bilgelik ve merhamet ile devam etmek ve yeni Hiyerarşiyi oluşturmak, ki böylece eski sistem çökmeye başladığında bunun yerini kolayca alabilecek bir sistem olabilsin. Aksi takdirde büyük bir kaos olacaktır.
 
Genel Plan, Plan kitapçığında verilmiştir ve yaratım ve tarih THOTH kitabında açıklanmıştır. Aşağıda kısaca yeni sistemin eski dünyadan çıkmasına yardımcı olacak pratik yolu açıklayacağız.
 
 
 
Büyüklerin Yukarından Çıkışı
 
Önce bir ilk büyükler heyeti ortaya çıkacaktır, sonra on iki bölgenin her birinde sürece yardımcı olması için on iki kişi (her bir on iki kişilik grupta on üçüncü mevcudiyet birleştirici güç olan Yaradan’dır [Ruh].) seçilecektir. Bu on iki kişi on iki alt bölgede Hiyerarşiyi başlatacak diğer on ikiler bulacaklardır. Daha sonra her bir devlet, il, yöre ve komin için bir kişi oluşacaktır. Bu kominler daha sonra nihai Hiyerarşiyi oluşturacakların temeli olan 12 kişilik birimler oluşturabilir.  
 
 
 
Hiyerarşinin Aşağıdan Oluşumu
 
Dünya üzerinde Hiyerarşinin yavaşça ortaya çıkacağı yer bu on iki kişi olacaktır. Temeli oluşturacak on iki kişi hazır olduktan sonra gruptan birini kendilerinin temsilcisi olarak seçebilirler. On iki kişinin temel olarak oluşmasına yardım etmiş olan kişi bundan sonra eğer grup isterse onların temsilcisine danışman olabilir, ona Büyük onursal ünvanını verebilirler.
 
Bu proses daha sonra Hiyerarşinin en yukarısına kadar devam edecektir. Temel on iki kişiden, en son İdari, Adli ve Büyük heyetleri ortaya çıkacaktır. Yeni Hiyerarşi en sonunda eskisinin yerini aldığında, Temsilciler Evi ve genel oyla seçilmesi gereken Hiyerarşinin diğer üyeleride uygun şekilde oluşturulacaktır (çoğunluk oyu ile). Yukarıda açıklanmış olan proses aşağıdaki görsel yardımda gösterilmiştir.

  
Son Noktalar
 
Tarif edilmiş olan Hiyerarşinin oluşumu yukarıdan başlayacak olmasına rağmen, gerçekte Hiyerarşi bütün seviyelerde spontane olarak oluşabilir. Fakat en son var edilen aşağıdan yukarı olacaktır.
 
Birçok grup ve kişi Işık Halklarını (kominlerini) kurmaya hazırdırlar, fakat, en yüksek şekilde, bunlar henüz oluşturulmamıştır. Işık Halkları’nın oluşumu da ayrıca yeterli değildir. Bu Halklar arasında bir iletişim ağı kurulmalı ve koordine edilmelidir ve bunlar bir dünya hükümetinin yaratılması için birleştirilmelidir.
 
 
 
 
 
 
BÖLÜM V: FİNAL NOKTALAR
 
Objektif Ayarlama ile Subjektif Yaklaşım
 
"Subjektif yaklaşım" burada hedefimize veya idealimizie veya mükemmelliğe doğru devamlı bir yaklaşım anlamındadır. "Objektif ayarlama" da burada kendimizi ve idealimizi içinde şu an bulunduğumuz duruma göre ayarlamak anlamındadır. Böylelikle, "objektif ayarlama ile subjektif yaklaşım" hedefimize, idealimize ve mükemmeliğe doğru yılmadan mücadele verirken, kendimizi mevcut duruma adapte edecek kadar esnek olmak anlamına gelir. Fakat bu bizi hiçbir zaman ilerlemekten alıkoymamalıdır.
 
Bu yaklaşım, tarif edilmiş olan hükümet sistemini uygulamaya geçirmede oldukça önemlidir. Bu sistem ideal sistem en nihai hedeftir. Fakat en son duruma ulaşmanın öncesinde bazı ayarlamalar olabilir. Tabi şüphesiz bu kanun bütün insan mücadeleleri için geçerlidir.
 
 
 
Yeni Hiyerarşi ve Eski Hiyerarşi
 
Yukarıdaki sistem bize bu zamanda açığa vurulmuştur çünkü insanlık büyük bir evrimsel adımın gerekli olduğu bir noktaya erişmiştir. Eski şekiller yıkılmaktadır ve daha fazla bizim ihiyaçlarımıza ve bilinç seviyemize uygun değildir.
 
Diğer evrimsel değişimler gibi, bu sistem de eskisinin yerini alacaktır, eskisi yavaşça gücünü kaybettikçe ve diğerleri eski sistemin kullanışsızlığını gördükçe. Açıklandığı gibi, evrimde zorla değişim ve iki sistem arasından büyük sürtünme yaratan devrimin aksine, değişim yavaşça gelir, bu yüzden evrimsel elementler ile eski şekiller arasından büyük sürtünme olmayacaktır. Çağların Yeni Düzeni geçişsel bir şekilde Büyüklerin bilgeliği aracılığı ile gelecektir.
 
Bizim sistemimiz eski düşünce tarzına bir tehditmiş gibi gelebilir – öyle değildir. Bu sistem eski hiyerarşiye karşı değildir ve şu anki sistemin (eski hiyerarşi) varlığı gereklidir. Yeni Hiyerarşinin ortaya çıkmasından önce eskisinin kaybolması, çok daha büyük kaos ile sonuçlanır.
 
Bu yüzden, yeni Hiyerarşi eskisine karşı olmamalıdır. Fakat yeni Hiyerarşi kendilerinin bilgeliği, azmi, iletişim ve eğitimi vb. aracılığı ile, herkesin değişimin gerekli olduğunu görmesini sağlayacaktır. Herkes sabırlıca yeni sistemin var edilmesini bekleyecektir.
 
 
 
Evrenin İlerleyici Doğası
 
Evrenin doğası ilerleyicidir – her şey mükemmeliğe doğru yürümektedir. Bu her şey için geçerlidir, hatta bizim sistemimiz için dahi. Yani bu sistem ileride daha da mükemmel hala getirilebilir veya insanlığın daha yüksek seviyede bir bilince ilerlemesi ile değiştirilebilir, gelişim mükemmeliğe doğru giden bir evrim olarak düşünülebilir.
 
Fakat böyle gelişmeler ilerleyici olmalıdır, ters-evrim şeklinde değil. Sistem geliştirilebilir veya üzerinde ayarlamalar yapılabilir. Ancak temeli, ki bu evrene adalet, barış ve ilerleme getirmektir, feda edilmemelidir.
 
 
 
Kurallara İstisnalar
 
Tarif edilen sistem veya insan varlığına dair her hangi başka bir yaklaşım katı ve herkese açık olmayan bir şekil almamalıdır. İstatistikteki normal dağılımın gösterdiği gibi, her zaman istisnalar olacaktır.
 
Aslında büyük değişimi ve ilerlemeyi getiren genelde birkaç pozitif istisnadır. Bu yüzden, hiçbir sistem veya ayarlama bu istisnai yeteneklerin varlığını ve gelişmesini yok edecek veya yavaşlatacak şekilde katı hale gelmemelidir.
 
Evrenin doğasının ta kendisi, en yüksek seviyede, özgür, mutlu ve ilerleyicidir. Bu temel doğaya karşı olan her şey doğal değildir, ıstırap yaratacaktır ve en sonunda da yıkılacaktır.
 
 
Gezegensel Anayasada, Eğer varsa, Hesaba katılması gereken Bazı Noktalar:
 
(1) Din Serbestliği: Din Yaradan’a bireysel bir yaklaşımdır. Bu nedenden, insanlar bu hususta özgür olmalıdırlar, kendi inançları diğerlerinin refahına zarar verici olmadığı sürece.
 
(2) Dogma ve Devletin Ayrılması: Din adı altında insanı insandan ayıran herhangi bir inançlar seti dogma olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde olan hiçbir inanç hükümete hükmeden güç haline gelmemeli veya hükümet tarafından desteklenmemelidir.
 
"Din ve devletin ayrılması" teriminin gerçekte kasdettiği "Dogma ve devletin ayrılmasıdır". Bu Yaradansız bir devlet anlamına gelmez. Bu doğrunun bulucuları, gerçekte insanların katı inaç setleri tarafından hükmedilmesine karşıydılar, Yaradan’a değil. Onlar Orta Çağlarda Avrupa’da ve daha başka yerlerde bu şekilde olan hakimiyetlerin sonuçlarını görmüştüler.
 
Yukarıda liderlerin seçimi için tarif edilmiş olan sistem dogma ve devletin ayrılması prensibine dayalıdır. Her bir kişinin, kendisinin inancına, rengine, kültürüne vb. bakılmaksızın liderlerin secimine ve hükümet kararlarının alınmasına etki etmeye katılmasına izin verilectir.  
 
(3) İnsan Eşitliği: Bütün insanlar kendilerin temel hakkı olan bağımsızlık ve özgürlükte eşittir ve bu haklar garanti edilmelidir.
 
 (4) Hükümetsel Sorumluluk: Hükümetsel heyetler insanların (halkın) hizmetçileri ve emanetçileridir.  
 
Birçok ülkenin anayasında bulunan daha başka birçok prensipte Gezegensel Anayasa için kullanılabilir. Fakat bu güzel sözler uygulamaya geçirilmeli ve takip edilmelidir. Aksi halde bunlar sadece güzel sözler olarak kalacaktır!
 
 
 
 
 
Maitreya’nın Bütün Mesaj’ının Anlaşılmasının Gerekliliği
 
 
 
Bu kitapçık hiçbir şekilde Maireya tarafından açığa vurulmuş vizyonun tamamını temsil etmez. Bu sistemin işleyebilmesi için, tüm öğreti dikkate alınmalıdır. O’nun vizyonunu görecek ve kabul edecek olanlar, bu doğrunun dünyaya gelmesine yardımcı olacaklardır.
 
Yeni düzenin ağarmasına liderlik edecek olanlar bu ileri görüşlülerdir (vizyoncular): "Vizyon olmazsa, insanlar yok olurlar."
 
Maitreya’nın tüm mesajı için, THOTH kitabı tavsiye edilir. Bu kitap Maitreya tarafından yazılmış on dokuz kitapçık ve bir terimler sözlüğü içerir. THOTH kitabı dünyanın En Kutsal Kitaplarının birbirleriyle ilişkilerinin açıklamasını içerir. Bu nedenden bu kitaba Kutsalların En Kutsalı (The Holiest Of The Holies (THOTH)) adı verilmiştir. Dünyanın en kutsal kitaplarının arasındaki ilişkiyi açıklamanın yanı sıra bu kitap ayrıca insan varoluşunun bütün seviyeleriyle ilişkili olan başka birçok doğrularıda açığa vurur. Ayrıca bu eski çağı bitirmek için olan vahiy ve son anlaşmadır. Bu yüzden, ona ayrıca En Son Anlaşma da denir. Maireya tarafından yazılmış olan kitabın tam ismi Kutsalların En Kutsalı (THOTH), Son Anlaşma’dır.
 
 
 
Daha fazla bilgi için lütfen kontak kur:
 
Mission of Maitreya "Eternal Divine Path"
 
YENİ BÜYÜK DUA
(Hatırlatıcı)
 
1- We pay our salutations to The Divine Father, who has helped all come from ignorance to the path of enlightenment. Ignorance is the state of unawareness of the reality behind this universe, and enlightenment is the state of pure consciousness.
 
(Her şeyin umursamaz cahillikten aydınlığın yoluna gelmesine yardım etmiş olan İlahi Baba’ya selamlarımızı sunarız. Umursamaz cahillik, bu evrenin arkasındaki gerçekliğin farkında olmama halidir, aydınlık ise saf bilinç halidir.)
 
2- We open our hearts to Your Grace and pray for Your Guidance in overcoming the power of the tama guna over our souls and detaching ourselves from Maya.
 
(Kalplerimizi Senin Tabiliğine ve Senin Rehberliğine açarız, tama gunanın canlarımız üzerindeki gücünün üstesinden gelmek için ve kendimizi Mayadan koparmak için.)
 
3- We adore and promise to endeavor to help the whole universe to reach higher consciousness and eventually pure consciousness.
 
(Tüm evrene imrenir ve onun yüksek bilince ve en sonunda saf bilince erişmesine yardım etmeye çabalamaya söz veririz.)
 
4- In reverence we bow our heads in front of all the great souls in the past and those to come who have helped and will help all to understand Your Compassion and Mercy in Your Actions and Creation.
 
(Senin Faaliyetlerindeki ve Yaratımındaki, Merhametini ve Lütfunu anlamaları için her şeye yardım etmiş ve yardım edecek, geçmişte gelmiş ve ileride gelecek olan bütün büyük canların önünde saygıyla eğilirerek başımızla selamlarız.)
 
5- We surrender ourselves to You, the Words revealed to us through Your Prophets, and Your Greatest Sign which clarifies the confusion between all.
 
(Kendimizi Sana, Peygamberlerin aracılığı ile bize açığa vurulmuş Sözlere ve her şey arasındaki karıştırmayı açıklığa kavuşturan Senin En Ulu İşaret’ine teslim ederiz.)  
 
6- We submit only to You which is Formless, Nameless and Invisible. You in this state unify — in any other state, humanity will be divided. Also, this will prevent us from surrendering to false prophets and teachers.
 
(Sadece Şekilsiz, İsimsiz ve Görünmez olan Sana boyun eğeriz. Sen bu halde birleştirirsin – herhangi başka bir halde, insanlık bölünecektir. Ayrıca, bu bizi yanlış peygamberlere ve öğretmenlere boyun eğmekten koruyacaktır.)
 
7- However, in reverence we bow our heads in front of all the great souls who will teach us how to know You and show us the way to be(come) pure consciousness, as is the goal.
 
(Ancak, Seni nasıl bileceğimizi bize öğretecek ve saf bilinçte ol(mak) yolunu bize gösterecek olan bütün büyük canlar önünde saygıyla eğilerek başımızla selamlarız, amaç saf bilinçte ol(mak)tır.)
 

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.