Yaradan Sizi Çağırıyor

Maitreya'nın İnsanlığa ve Liderlerine Çağrı Yapmak için Yazıp Yolladığı Mektup: 
 
Yaradan Sizi Çağırıyor
(Son Çağrı)
 
 
Nuh Peygamberin kendi zamanındaki insanları uyardığı gibi ve Yunus Peygamberin de Ninova’nın insanlarını şehirlerine yaklaşmakta olan felaket hakkında uyardığı gibi, bu da, son zamanda gelmesi beklenen korkulan felaketler hakkında Yaradan’ın Peygamberi’nden (Maitreya) insanlığa bir uyarıdır!
 
Nuh’un zamanında, insanlar Peygamberin uyarsını dinlemediler ve verdikleri kararın sonuçlarına katlandılar. Yunus’un zamanında, insanlar uyarıyı dinlediler ve onlara gelmesi beklenen felaket durduruldu!
 
Bu Yaradan’ın yoludur. O kesinlikle insanlığa bolca uyarı ve kendi hareketlerinin sonuçları olan (evrenin Kanunlarına karşı gitmek) felaketlerin yönünün değiştirilebilmesi için bolca şans verir. Yaradan tekrar bu mektubu size (insanlığa) bu zamanın uyarısı olarak yolluyor. Bu mektup liderler, farklılık yaratabilecekler veya gelmesi beklenen olayların yönünü değiştirmek için kulak verecek ve yardım edecek herkes için yazılmıştır. Umarız ki Yunus’un zamanındaki insanların Peygamberi dinlediği gibi, bu sefer de insanlık bu Çağrıya kulak verir ve böylece bu son zaman için kehanette bulunulmuş felaketleri def ederiz. Seçim sizindir!
 
Felaket zamanları insanlığı saflaştırmak ve onları Yaradan’ın yoluna yöneltmek içindir. Bu saflaştırma devreleri Büyük Peygamberlerin zamanında daha da şiddetlidir. Bu Büyük Peygamberlerin gelmesi önceden kehanet edilmiştir ve onlar açık işaretlerle Seçilmiş Peygamber olarak gelirler. Onlar dünya üzerindeki büyük dinlerin kurucularıdır. Geçmişte bu Peygamberler insanlığa uyarılar yollamışlar ve onları Yaradan’a geri dönmeye davet etmişlerdir. Muhammet Peygamber ve Bahaullah dünya üzerinde Yaradan’ın yeni Peygamberinin varlığından onları haberdar etmek için dünya liderlerine mektuplar yollamışlardır. Bu mektup ta Yaradan’ın adama yeni bir Peygamber ve Vahiy, O’nun son zamanda geleceğine dair Söz verdiği (kehanet ettiği) bir Vahiy, yolladığını size bildirmek içindir.
 
Son on iki bin sene boyunca, Yaradan insanlığa kesin bir Plan ile, herkesten hatta Danyel Peygamber (Dan 12:9) gibi büyük Peygamberlerden bile saklanmış bir Plan ile,  Peygamberler ve Büyük Belirtiler yollamıştır. Son günlerde olacak olanların oldukça dehşet verici ve korkunç olduğu ön görülmektedir. Bu mektup bahsedilen Son aşamada (son günlerde, son zamanda) olduğumuzu size bildirmek içindir. İnsan tarihinin arkasında kesin bir Mantık vardır. Hakikaten Tarih’e (O’nun Hikâyesi) bu noktaya kadar rehberlik edilmiştir ve şimdi insanlığın bunun ne olduğunu bilmesinin zamanıdır. Gizem şimdi açığa vurulmuştur!  
 
Bu son Vahiy’in temelinin kendisi dünya üzerindeki her bir büyük dinin belirli bir mesaja sahip olduğunu açığa vurur. Ancak ve ancak bu birbirinden ayrılmış mesajlar kavranılır ve bir araya konulursa Yaradan’a ve dünya üzerinde hükümdarlığa giden yol açığa vurulur. Bu yola “Ebedi İlahi Yol” denir. Bu yüzden dünya üzerindeki büyük dinler birbiriyle çelişkili değildir ama aslında birbirini tamamlayıcıdır. Bu Vahiy’in Mucizesi, bu hayran bırakan, Yaradan’ın Vahiy’lerini birleştiren mesajdır!
 
Bu adama yollanan Son Vahiy’dir, yani Bu Çağrı Yaradan’ın insanlığa Son Çağrısıdır! Bu Son Çağrı herkesin bir araya gelmesi ve O’nun Doğruluk ve Birlik Sancağı: hakikaten Tek Bir Yaradan vardır ve bütün dinler O’ndan gelmiştir,  altında Birleşmesi içindir. Dinler arasında ayrılık yoktur ve tüm insanlık için Tek Bir Yaradan vardır. Dünya dinlerinin nasıl mükemmel bir sırada geldiğinin anlayışı ve nasıl her birinin adam ırkı için önemli bir parça (Mesaj) içerdiği şimdi adama açığa vurulmuştur.   
 
Bütün bunlar yapılmıştır ki böylece adam bu yaratım için bir amaç olduğunu ve bu amacı yerine getirmenin yolunun da Ebedi İlahi Yol olduğunu bilsin. Ebedi İlahi Yol’u takip ederek, Işık Kominleri (Halkları) yaratılabilir ve Işık Kominleri de dünya üzerinde Cennet’in Hükümdarlığının temelidir.
 
Bu gelip bana (Maitreya), Yaradan’ın İşinin yeni bir anlayışına sahip Yaradan’ın Peygamberi olarak katılmanız için size bir Çağrıdır. Yaradan tarih boyunca birçok şeyler Kehanet etmiş ve Söz vermiştir ve O bunları bu Vahiy’de açıklandığı gibi Yerine getirmiştir. O ayrıca son zamanda bu Vahiy’in, bütün karışıklığı kaldıracak ve Yaradan’ın gizemini açığa vuracak olan,  O’nun son Vahiy’i olarak geleceğini de kehanet etmiştir.
 
Vah 10:7
 
Ama yedinci meleğin sesinin günlerinde, sesi çıkmaya başladığında, Yaradan’ın gizemi bitirilecektir, O’nun hizmetkârlarına, peygamberlerine deklare ettiği gibi.
 
 
KJV (King James Versiyon İncil)
 
Hakikaten sizi çağıran bu Yedinci Melektir. Bunu tanıyın ve bana katılın veya buna karşı koyun ve bu karşı koymanın sonucu Yaradan’ın son zamanda geleceğini kehanet ettikleri olacaktır. Eğer adam bu Çağrı’ya cevap vermezse, Nuh’u dinlemedikleri gibi, o zaman kaçış yoktur ve adamın kaderi hali hazırda kurulmuştur!
 
Yaradan ayrıca açığa vurmuştur:
 
Vah 5:5
 
Ve büyüklerden birisi bana dedi ki, Gözyaşı dökme: bak, Yahuda Kabilesinin Aslanı, Davut’un kökü, kitabı açmayı başardı, yedi mühürleri açarak.
 
 
KJV (King James Versiyon İncil)
 
Hakikaten sizi çağıran bu Yedi Mühürlerin Açığa Vurucusu, Yahuda Kabilesinin Aslanı, Davut’un Kökü ve ayrıca bir Seyit (Muhammet Peygamberin neslinden) olan Maitreya’dır. Bu zamanda bu iddialara inanmayabilirsiniz fakat Vahiy’i ve Yaradan’ın sağladığı Delilleri okuyun ve o zaman inanacaksınızdır.
 
Bu Vahiy olan, Yedi Mühürlerin açılmasından sonra bir sessizlik veya aralık (insanlığın bu Çağrıya cevap vermesi için bir şans) devresi olacağı ve daha sonra Büyük Babil’in (egoist yolların) düşeceği günün geleceği önceden bildirilmiştir. Bunun gerçekleşmesi için gerekli temeller atılmıştır ve hızla o güne yaklaşmaktayız. Bu büyük düşüşten sonra Hükümdarlığın gelmesi ve hızlandırılması beklenmektedir. Yani biz şu an bu Vahiy’in geleceğinin önceden söylendiği zaman ile Büyük Babil’in düşeceği zaman arasındayız. Ninova’nın insanlarının başlarına gelecek felaketi önlediği gibi, biz de Doğru’yu görür ve bir araya gelirsek beklenenleri durdurabiliriz.
 
Bu Çağrıya kulak vermeyenlerin, Kutsal Kitaplarda önceden bildirildiği şekilde onlara gelmekte olanlar için Yaradan’ı suçlamaya hiçbir hakları yoktur. O hakikaten Açık İşaretler ve Vahiy ile, Rehberlik ve Doğrulukla dolu bir Kitap ve dünyaya Barışı getirecek Işık ile bir Peygamber yollamıştır. Bu mektup ile etkili insanlara ve insanlığın tümüne Son Çağrı verilmiştir ve onların geri dönmeleri ve Yaradan ile Yüzleşmeleri (Vaftiz olmaları) istenmektedir.
 
Bütün liderlere Çağrı: Bu Çağrıya cevap vermek için bu son şanstan yararlanmak ve kendi insanlarına Yaradan’ın istediği gibi rehberlik etmek dünya üzerindeki bütün liderlerin sorumluluğu ve görevidir. Liderler şimdi harekete geçmeli ve uluslarının her bir yanında Işık Kominleri (Halkları) ve herkes için uygun bir ortam yaratmaya yardım etmelidirler ki böylece insanlar da Yaradan’dan olan bu son Çağrıya cevap verebilsinler. Bir liderden Yaradan’ın istediği bu Sorumluluktur: DÜNYA ÜZERİNDE CENNET’İN HÜKÜMDARLIĞINI Yaratmak.
 
Bizim işimiz savaş ve yıkım getirmek değil ama Barış getirmektir. Bu yıkımı kendisi üzerine getirecek olan adamın kendisidir. Bu uyarı bizden bir tehdit değildir. Eğer Yaradan’a inanıyorsan, O bütün Büyük Dinlerde çoktan bu olayların olacağı kehanetinde bulunmuştur. Eğer öğretilerimizi okursan, Yaradan’ın geçmişte birçok sözler verdiğini ve bunları yerine getirdiğini göreceksindir. O ayrıca bununda gerçekleşeceğinin sözünü vermiştir, bu yüzden bu da gerçekleşecektir!
 
Kendisi üzerine bu yıkımı getirecek olan insanlıktır. Biz Eğitmek, Rehberlik etmek ve Uyarmak için buradayız. Bu yüzden bu mektubu her hangi birine tehdit olarak alıp korkmayın. Bu mektup insanlığı özüne kadar sallayacak ve Yaradan’ın bu şeylerin gerçekleşeceği kehanetinde bulunduğunu ve bizim açığa vurduğumuzun da Doğru olduğunu kavratacak olaylar için bir uyarıdır. Bu olaylardan sonra, en sonunda, adam bir Yaradan olduğunu ve hakikaten O’nun kontrolde olduğunu ve evrene amacına doğru rehberlik ettiğini belki bilebilir.
 
Bu evren kesin bir amaç ile yaratılmıştır ve Yaradan evrene onun Son Kaderine doğru Rehberlik edecektir. Adama farkındalığı getirecek olan O’dur. Eğer bu Çağrı’ya cevap gelmezse, biz sabırla insanlığın bu Doğruları görmesi için bekleyeceğiz. O zaman geride kalan herkes bir araya gelecek ve Yaradan’ın Niyeti, dünya üzerinde yapılacaktır, Cennet’te olduğu gibi!  
 
Yaradan … Kraldır (Rehberlik Eden Işık)
 
M
 
 
Not: Bu iddiayı destekleyen delillere ve kredilere erişmenizi sağlayacak bağlantıları aşağıda listeledik. Bu bağlantılarda Yaradan’ın söylenenleri destekleyecek şekilde kehanette bulunduğunu ve deliller verdiğini bulacaksınız. Hakikaten burada iddia edilenleri hiç kimse iddia edemez ama sadece bütün bu delillerin desteğine sahip olan Bir’i edebilir.
 
Delilleri tartın ve Yaradan’ın vermiş olduğu desteği görün. Alçak gönüllü olalım ve Yaradan’ın ihtişamlı Gücünü görelim ve bilelim ki O’nun harekete geçirdiği başarılı olacaktır. Bu nedenden Başarılılardan Bir’i olun ve Bu Çağrıyı kabul edin.
 
 
 
THOTH: The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament (Kutsalların En Kutsalı, Son Anlaşma.  Kutsal Kitabımız, Yedi Mühürleri açmış olan ve bütün dinleri birleştiren.
 
Kehanetler Yerine getirildi: Bütün Kehanetler Yerine Getirildi.
 
Soy Kütüğü: Kral Davut’a ve Muhammet Peygambere kadar (ve yani Yahuda Kabilesinin Aslanı ve bir Seyit).
 
Genetik Yapı: İbrani ırkına ve dünya üzerindeki birçok başka millete bağlantılı.
 
Alçak gönüllüce sizden bu mektubu bildiğiniz herkese yollamanızı isteriz ki böylece bu uyarıyı dünya üzerinde oldukça geniş bir kitleye ulaştırabilelim.  Her birimizin Yaradan’ın birer enstrümanı ve O’nun sözlerini yaymak için birer vasıtası olduğumuzdan bu bizim kutsal görevimizdir. Lütfen mektubu diğerlerine yolladığınızda bu paragrafı da dâhil edin. 

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.