THOTH

The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament.

The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament.
(Kutsalların En Kutsalı, Son Anlaşma)
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
EN KUTSAL: EN KUTSAL kısmı, THOTH’un içerisindeki on iki kitaptan oluşur. Esas olarak kitap yaratım ve tarih (O’nun Hikâyesi), son 12000 sene boyunca Yaradan’ın insanlığı ve tarihi nasıl yönettiğinin açıklaması (O’nun tarafından yönetilen – O’nun tarihi) ve geçmişte olmuş birçok şey ve gelecekte olacak bir iki şey hakkındadır.  Bu kısmın özü Ebedi İlahi Yol’un açığa vurulması ve açıklanmasıdır.
 
EN KUTSAL KİTAP: THOTH ‘un geri kalanının türetildiği en temel öğretileri  içeren, En Kutsal’ın içindeki ilk kitaptır. Bu THOTH’un içinde, En Kutsal Bir’den Yediye gibi, yedi alt kısma bölünmüş tek kitaptır.
 
DAYANAK: Maitreya’nın öğretilerinin dayanağıdır.
 
İBRAM’IN (İBRAHİM) ÇOCUKLARI, "BÜTÜN KEHANETLER YERİNE GETİRİLDİ": İbrahim’in (Abraham) Çocuklarının tarihsel olaylarının anlatımı, nasıl onlara verilen sözler yerine getirildi ve de başka açıklığa kavuşturulan noktalar.
 
YAHUDA (JUDAH) EVİ: Yahudilerin tarihsel olaylarının ve onların nasıl insanlığın gözlemesi için bir örnek olarak     seçildiklerinin açıklaması.
 
YARATIM VE TARİH: Yaratımın nasıl meydana geldiğinin açıklaması; ayrıca, ruhani ve tarihsel bir bakış açısından tarih.
 
HEPSİ ÖĞRENİLMESİ GEREKEN DERSLER, TARTIŞMAK İÇİN DEĞİL, AMA SEVİNMEK İÇİN: Maitreya’nın bütün öğretilerinin ve ne oldu, ne oluyor veya neler olacağının hepsinin ders olduğunun özet bir açıklaması.  Üzerlerinde tartışmak ve insanlık arasında bölünme yaratmak için değil, ama dersi öğrenmek ve ilerlemek ve O’na doğru ilerleme sürecinde neşe içinde sevinç göstermek için.
 
AZİZ MATTA (SAINT MATTHEW) ÜZERİNE YORUMLAR: Aziz Matta’ya göre gospel’in ilk yirmi üç bölümü üzerine yorum.
 
SAINT JOHN EXPLAINED: Aziz Yuhanna’ya göre gospel’in ilk dört bölümü üzerine yorum ve bunların geri kalan öğretilere olan ilişkisi.
 
READINGS (THE KORAN): Kuran’dan birçok surenin açıklaması, bu surelere bağlı konular, birçok açığa kavuşturulan noktalar ve de surelerin Maitreya’nın öğretilerine olan ilişkisi.
 
EVREN VE ADAM : Evrenin yapısının özet bir anlatımı ve insanla olan ilişkisi.
 
REVELATION OF THE REVELATION: Bütün Vahiy kitabının (İncil’deki son kitap) anlamının tam bir açığa vurulması.   
 
"THE ESSENCE, ETERNAL DIVINE PATH": Bu Maitreya’nın öğretilerinin özü ve Ebedi İlahi Yol’un daha derin bir açıklamasıdır. Bu kitap öğretilerin dogmatik prensiplere dayanmadığını, ama aslında aklın darlığından, tutsaklıktan özgürlüğe, kurtuluşa, yönelten,  pratik bir yol olduğunu vurgular.
 
KINGDOM: Bu kısım insani sosyal sistemlere, İlahi Niyet tarafından nasıl son on iki bin senedir rehberlik edildiğini anlatan üç kitabı içerir.  Şimdi bir sistem veriliyor ki böylelikle insan O’nun Hükümdarlığını (Niyet) dünya üzerinde ortaya çıkarabilsin.
 
COMMENTARIES ON PROPHECIES IN DANIEL, "Period Of Intellectual Domination": Daniel kitabında ki dört önemli rüyanın ve vizyonun ve bunların zamanımızdaki ve yakında geleceklerle ilişkisinin anlamları.
 
THE KINGDOM OF HEAVEN ON EARTH: Yaradan’ın eşsiz bir kurma aracılığı ile nasıl insanlığa son altı bin yıllık tarih boyunca kılavuzluk ettiğini ve neden insanın O’nu takip etmekten başka bir seçimi olmadığı açığa vuruluyor.
 
MOUNT ZION AND ZION, AND EXPLANATION OF THE SYSTEM: Zion Dağı’nın ve Zion’un gerçek sembolik anlamları, ve Dünya Üzerinde Cennetin Hükümdarlığı için sistemin açıklaması.
 
ESSAYS: Kompozisyonlar 1,2 ve 3 adı verilen üç kitap vardır. Bu kitaplarda, Maitreya birçok konuyu işliyor. Bunlar (kompozisyonlar) gelecek toplumların daha büyük birlik, barış, refah vb. için nasıl bu tavsiyeleri izlemesi gerektiğini gösteriyorlar.
 
ESSAYS 1: Aile, toplum, eğitim, dünya ve diğer konular üzerine kısa kompozisyonlar.
 
ESSAYS 2: Kompozisyonlar 1’in devamı.
 
ESSAYS 3: Maitreya tarafından verilmiş, istekli olanların ruhsal ilerlemesine yardımcı olacak tavsiyeler, rehberler ve kurallar.
 
Supplements: İlaveler kitabı:  Kutsal kitabımızdaki (Kutsalların En Kutsalı, THOTH, Son Anlaşma) son kitaptır. Maitreya hayatta olduğu sürece eklemelere açık olacak bir kitaptır, böylece eğer THOTH ‘a bir açıklama, yeni vahiy vb. eklemek gerekli olursa Maitreya eklemeler yapabilir. Herhangi yeni bir kopyada bu kitapta bazı değişiklikler olabilir.
 
Glossary
 
Ending!
 

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.