Önsöz

Kutsalların En Kutsalı, Son Anlaşma (THOTH) Kitabı, Maitreya tarafından yazılmış on sekiz kitaplık bir koleksiyon, artı, İlaveler ve Terimlerdir. Diğer bütün Kutsal Kitaplar gibi birçok doğruyu açıklığa kavuşturmasına rağmen bir bulmacadır. Yani bütün doğruyu ve mesajı anlamak için, bütün kitaplar okunmalı, üzerine düşünülmeli, anlaşılmalı ve bir araya konmalıdır, bütün resim ve derinlik, O’nun Tabiliği ile kavranabilir olana kadar.
 
Kitaba Kutsalların en Kutsalı adı verilmiştir çünkü dünyanın Kutsal kitaplarının çoğunun ve bunların hepsinin nasıl birbiriyle ilişkili olduğunun, birbirini tamamladığının ve aynı kaynaktan olduğunun açıklamalarını içerir.
 
Son Anlaşma denmiştir çünkü insan ilerlemesinin yedinci basamağında insan ve evren arasındaki ilişkinin bütün doğruları açığa vurulmuştur. Yedinci olan Maitreya’nın öğretileri Yaradan’ın bütün Plan’ını açığa vurur. Bu yüzden de Son Anlaşma olarak da çağırılır.
 
THOTH dört kısıma bölünmüştür: ilk on iki kitabı içeren EN KUTSAL, ve sonraki üç kitap HÜKÜMDARLIK, KOMPOZİSYONLAR (kompozisyonların üç kitabı) ve İLAVELER.
 
En Kutsal bölümü öncelikle yaratım ve tarih, Yaradan’ın son 12000 sene boyunca insanlığı nasıl yönettiğinin açıklaması, birçok geçmişte olmuş olayların ve gelecekte olacakların bazıları hakkındadır. Bu bölümün özü Edebi İlahi Yol’dur. Bu bölümdeki Birinci kitap THOTH’taki en uzun kitap olan En Kutsal Kitap’tır. THOTH’un geri kalanının türetildiği Temel öğretileri içerir. İlk kitap yedi kısma bölünmüştür “En Kutsal” bir den yediye olarak.
 
HÜKÜMDARLIK insan sosyal sistemlerine son on iki bin senedir nasıl rehberlik edildiğini açıklayan ve O’nun Hükümdarlığını dünyada var etmek için bir sistemin sunulduğu üç kitabı içerir.  
 
KOMPOZİSYONLAR çoğunlukla gelecek ve durumların nasıl var olacağı veya olması gerektiği hakkındadır.
 
Dünyanın bütün dinlerinin birleşimi, THOTH’ta açıklandığı şekli ile, Maitreya’ya, bu noktaya erişmesi için uzun bir zaman adım adım rehberlik edildikten sonra açığa vuruldu. Hikâyenin kendisi bu bakımdan inanılmazdır ve bir mucize olarak algılanabilir. 1977’de Chicago’da bir Baha’i Tapınağını ziyaret ettiğinde bir vizyon da doruğa ulaştı. Sonra vizyon aşamalı olarak kendi kendine bir işareti oluşturdu, En Ulu İşaret’i. 1978’de öğretileri yazılı hale konuldu. Yıllar geçtikçe bunlar arıtılmaya devam edildi.
 
Fakat En Ulu İşaret’e dayalı en temel öğretiler aynı kalmıştır. İlk önce kaba hatları çizip sonra aşamalı olarak resmi daha belirgin hale getiren bir ressam gibi, bu öğretiler arıtıldı. “Genel taslak” En Ulu İsaret’tir ama öğretiler daha fazla ayrıntıya doğru ilerledikçe, bu detaylara ince ayar yapılması, daha derin anlamlar için, gerekliydi. Daha derin anlamlar için bu ayar hala devam etmektedir. Bu yüzden THOTH’un her yeni baskısında bazı yeni ufak değişiklikler ve eklemeler olabilir. Ayrıca her yeni baskıya gerekli olması halinde eklenecek İLAVELER kısmı da vardır.
 
İLAVELER, bazı noktaları açıklığa kavuşturmak ve açıklamak, bazı önemli sorulara cevap vermek veya THOTH kitabının ana bölümlerinin anlamını genişletmek için yazılmış fazladan kompozisyonlardır. Bu bölüm her yeni baskıda, gerekli olması halinde, genişletilecektir. Ayrıca THOTH’a ilave olarak algılanabilecek Altın Anahtarlar serisi, Plan gibi eserlerde bulunmaktadır. Bu, Maitreya bütün soruların cevaplandığına ve hiçbir yanlış anlaşılmanın kalmadığına tamamen ikna olana dek sürecektir.  
 
Eğer öğretileri anlamıyorsanız veya ilk önce onlar sizi çekmiyorsa, bunun sizi endişelendirmesine izin vermeyin. Anladığınız ya da sevdiğiniz kadarını kabul edin; geri kalan da aşamalı olarak size açıklanacaktır. Herkes Kutsal Kitabın aynı bölümleriyle çınlamaz ama bütün bölümler gereklidir. Kutsal Kitapların değişik bölümleri değişik insanları çekmesi için yazılmıştır. Eğer her hangi bir sorunuz varsa, sorun ve onlar cevaplanacaktır.  
 
Eğer tarih, değişik dinler, inançlar ve hatta şu anki dünya olayları çalışılırsa, hepsinin, THOTH’un her bir bölümü olan, bir veya birkaç dar anlayışı vurgulamak üzere meydana geldiğini görebilirsiniz. THOTH ‘taki değişik kavramalar da gelecekte, değişik durumlarda, zamana, yere ve kapsanılan insanlara göre vurgulanacaktır. THOTH bu yüzden, her bir ve bütün insanlar, zaman ve durumlar için bir vahiydir.
 
Bazı bölümler hiçbir zaman size veya herhangi bir kültüre vb. çekici gelmeyebilir. Hatırlayın ki, Maitreya’nın gerçek doğru öğretisi dogmatik olmayan pratik bir yoldur ki bu Ebedi İlahi Yol’dur. Diğer açıklamalar ve açığa vurmalar ayrılık için bir kaynak olmamalıdır. Eğer böyle bir durum yaratılırsa, tartışmalar durdurulmalı ve dikkat, Ebedi İlahi Yol’u takip etmek, insanlığı birleştirmek ve O’nun Hükümdarlığını dünya üzerine getirmek olan bu pratik yola çevrilmelidir.
 
Cümlelerinin başları numaralı sureler açıklamalardır veya Maitreya tarafından yazılmıştır. Satır başı yapılan ve/veya alıntıların sonlarındaki numaralı cümleler başka Kutsal Kitaplardandır.
 
Diğer Kutsal Kitaptan olan surelerin sonlarında kullanılan parantezler, vurgulamak, bir noktadan bahsetmek veya bir kelimenin veya surenin anlamını açıklığa kavuşturmak için eklenmiştir.

İçindekiler

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.