Maitreyanın Misyonu

Tüm dünyada bir çok kültürde, dünya sıkıntı ve büyük sefalet zamanında iken insanlığı birleştirmek ve barış ve sükunet getirmek için gelecek bir öğreti/öğretmen efsanesi veya beklentisi vardır.
 
Dünyanın büyük dinleri de ayrıca böyle bir Vahiy/Vahiy Getiren'in geleceği ve evrenin (Yaradan) gizemini açıklayacağı, dünyanın dinlerini sentez ederek birleştireceği ve eski çağı bitireceği ki böylece Yeni Devirlerin Düzeni (Altın Devir) doğabilsin, doğrultusunda kehanette bulunmuştur.  
 
Bu beklenti ŞİMDİ Mİssion of Maitreya ile YERİNE GETİRİLMİŞTİR!
 
Özet olarak, Mission-of-Maitreya'nın amaçları şöyle sıralanabilir:
 
Öğretileri yaymak:
Eserlerin: The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament (Kutsalların En Kutsalı, Son Anlaşma) kitabı (Kutsal Kitabı), dünya dağıtımı ŞİMDİ MEVCUTTUR. Ayrıca her türlü ruhani eserleri içeren bir kütüphanenin yaratılması amaçlanır. 
 
Eğitim Sistemini Yenilemek:
Ruhani olarak gelişmiş öğretmenleri, gönüllüleri ve vizyoncular arasında bir ağ örgüsü kuran yeni bir DÜNYA eğitim programı.
 
Işık Halklarını Kurmak:
Ve de işimizin en önemli kısmı: IŞIK HALKLARININ oluşturulması  (1, 2, 3).
 
Ağ Oluşturmak:
Maitreya ve O'nun öğretisi sadece insanlığı birleştirmekle kalmaz ama bu ayrıca YENİ ÇAĞLARIN DÜZENİ'nin gelişinin İŞARETİDİR. gelecek çağda, bilim ve ruh birleştirilecektir. Bu şekilde olan yeni bilimsel buluşlar (Ruha Dayalı Bilim) desteklenmelidir. Bu yüzden ayrıca bu seviyede de BÜYÜK bir hazırlık gereklidir, ki böylece yeni buluşlar ve bilimsel tatbik koordine edilsin ve zenginleşebilsin.
 
Maitreya diğer seçilmiş olanlarla (Seçilmişler) bu hususta da çalışacaktır, ki böylece insanlık en yüksek yaşama standardını yakalayabilsin ve daha başka bir çok SAYILAMAYACAK YARARLAR elde edebilsin. Bu nedenden öncüler arasında BÜYÜK BİR AĞ gereklidir.

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.