Nasıl?

Bize katılmak kolaydır. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki Evrensel Mantra'yı tekrarlamak ve Anlamına inanmaktır.
 
 
Haree Om Shrii Hung
 
Hayatın Amacı, İlahi Ol(mak)tır
 
Om Nam Kevalam
 
O İlahilik (Yaradan) Her şeydir
 
 
Bundan sonra sen bir İlahi'sindir  ve Ebedi İlahi Yol'un, Mission-Of-Maitreya'nın (Maitreya'nın Görevi) bir parçasısındır. Şimdi öğretilerimizi ve İlahi bir Kişinin gerçekten kim olduğunu (Ebedi İlahi Yol'u Takip Eden) bilmelisin.
 
Bu Mantra herkes tarafından kullanılabilir ve meditasyonda kullanılmak üzere herkes tarafından  başkalarına verilebilir. Bu Mantra Shrii Shrii Para Maha Mantra'dır.
 
 
Evrensel Mantra Üzerine Meditasyon
 
 
Eğer en azından günde iki kez, yarım saat kadar (bu uzunluğa zaman içerisinde yavaşça gelebilirsiniz), rahat bir ortamda, aynı saatlerde yapılırsa meditasyonun yararı oldukça fazla artacaktır. Biz meditasyon için sabah 5:30 ve akşam 9:00 saatlerini öneriyoruz (böylece çocukları olan aileler akşamları onları yatırdıktan sonra 9'da meditasyon yapabilirler. Bu ayrıca iyi bir gece uykusu için kişiyi rahatlatacaktır.) Bunlar bizim broşürlerimizde önerilen saatlerdir [ATTUNEMENT & TRANSMİSSİON (AHENK KAZANDIRMA& İLETME].
 
Bu mantra üzerine meditasyon yapmak için, omurganızı ve boynunuzu dik tutarak, rahat hissettiğiniz bir yere oturun. Rahat hissettiğinizde mantrayı içinizden tekrarlamaya başlayın.  
 
 
HAREE OM SHRII HUNG
 
Hayatın Amacı, İlahi Ol(makt)tır
 
OM NAM KEVALAM
 
O İlahilik (Yaradan) Her şeydir... veya Her şey Yaradan'dır (İlahi)
 
 
Bunun titreşimine aşina olmaya başlayın, başka düşüncelerin kibarca uzağa gitmesine izin vermeye çalışın ve mantra ve onun anlamı ile dolmaya - Hayatın Amacı İlahi (Yaradansal) Ol(mak)tır, O İlahilik (Yaradan) Her şeydir. Her şey O'dur, biz O'nda Bir'izdir ve insan hayatının en büyük Amacı bunu kavramaktır.  
 
 
Mantranın tekrar edilmesine nefesin de ilave edilmesiyle etkisi daha kuvvetli hissedilebilir. Nefes alırken "Haree Om Shrii Hung (Hari Oğm Şiri Hang)" derken - Düşün: Hayatın Amacı İlahi Ol(mak)tır - nefes verirken "Om Nam Kevalam (Oğm Nağm Kevalam)" derken - Düşün: O İlahilik (Yaradan) Her şeydir.
 
Nefes alma ile verme arasında bir duraklama vardır. Ayrıca nefes verme ile nefes alma arasında da bir duraklama vardır. Bu duraklamaları ve içlerindeki Sakinliği kavrayın. Bu "Sakin (sessiz) ol ve BENİM YARADAN (TANRI) Olduğumu Bil!" (Psalms 46:10) anlamındadır.  
 
 
Bu duraklamalar Sonsuz Şimdidir, her nefes arasındaki titreşimini (Sessizliğini) kavrayın...
 
Eğer  herhangi bir sorunuz olursa lütfen bize yollayın. Sorularınızı  "Mission Of Maitreya, Eternal Divine Path." (P. O. Box 44100, Albuquerque, NM 87174) adresine yollayabilirsiniz. Veya  danışmanlarımızdan birine bir email atabilirsiniz.
 
Daha fazlasına hazır hissettiğinizde bir sonraki sayfada verilen önerileri değerlendirebilirsiniz.
 

 

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.