YAHUDA (JUDAH) EVİ

 
        Seçilmiş Olanlar
        Seçilmiş olanların güçlendirilmesi
 
        Test edildiler
        Başarısız oldular
        İlk saflaştırma (ceza)
        İsrail'in çocukları iki ulus oluyorlar
        Başka bir şans verildi
 
        İsa Mesih'in gelişi ve Yahudilerin onu reddetmesi
        Peygamberlik Yahudilerden alınıyor ve başka uluslara veriliyor
        Vahiy'in Vahiy'i
        İkinci Saflaştırma (ceza)
 
        Muhammet Peygamberin ortaya çıkışı
        Muhammet Peygamberin reddedilmesi ve onun Yahudilere büyük bir ceza geleceğini tahmin etmesi
        Üçüncü saflaştırma (ceza)
        Yahudilere başka bir şans veriliyor
 
        İbraniler ile Yahudiler arasındaki fark
 
        Kendisinin İlahi Adaletini insanların anlamalarını sağlamak için Yaradan'ın verdiği mücadele
 
 

 

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.