Evren ve Adam 5 - Tablet Beş

Evren ve Adam 5

Tablet Beş

Çakalar ile Koşhalar arasındaki İlişki

<1> Bir bireydeki ilk koşhanın (kılıfın) tama gunanın etkisi altında olan ve bu güç tarafından var edilmiş olan fiziksel vücudu olduğu gibi, ilk çakrada tamamen bu gücün hakimiyeti altındadır ve birinci kılıfa ya da koşhaya ilişkindir.

<2> Vücuttaki prana olan ikinci kılıf raja gunanın etkisi altındadır. <3>Raja gunanın hayat-gücü (prana) ve genelde iyi olduğu doğrudur fakat tama gunanın etkisi altında olduğu zaman dünyasal tutkuya dönüşür ve bu ruhani olmayan isteklerin ortaya çıkışıdır. <4>Bu ikinci kılıf raja gunanın aktif olduğu ikinci çakraya ilişkindir. Fakat tama gunanın etkisi altında ve dış dünyaya doğru yönelmiş olarak var edilmiş evrende pervasızca aktivitelerin yapılması ile sonuçlanır. Bu ayartmanın ortaya çıktığı yerdir ve Yaratım kitabının üçüncü bölümünde kadın olarak sembolize edilmiştir.

<5> Üçüncü çakra üçüncü koşhaya ilikindir. Bu seviyede raja funa ve satva guna aktiftir fakat her ikisi de halen tama gunanın etkisi altındadır. Üçüncü koşhanın düşük seviye mental dünya olduğu gibi veya aklın dış dünyadaki şeylere olan arzusunu tatmin etme çabasının bulunduğu yer, aynı şekilde üçüncü çakrada zeka ve hareketler tama gunanın (dış dünyanın) etkisi altındadır. <6>Bu nedenden bu katmana yada koşhaya "akıl" denir. Dünyasal zeka bu seviyededir.

<7> Üçüncü koşha anlaşılması gereken en önemli katmandır çünkü bu seviyede birey zekasını kaba istek ve arzularını tatmin etmek üzere dış dünyayı manipüle etmek için kullanır. <8>Bu aynı zamanda zenginlik, sahip olmak ve bencil isteklerin (ilk iki çakra) tatmin edilmesine yönelik arzuların bulunduğu merkez olmasının sebebidir. <9>Bu nedenle, bireyler ve toplum olarak bu çakranın veya aklın katmanının (koşha) kontrolü oldukça önemlidir.

<10> Aklın ilk katmanında (koşha) bulunan bir kişi dünyaya bağlıdır. Korkularından, bağlarından, hayatta kalma mücadelesinden vs. bu dünyevi arzularını tatmin edecek herhangi bir şeye bağlanır. <11>İkinci katmanda olan bir kişide diğerlerine fazla acı verecek kadar zekası yoktur. <12>Fakat üçüncü katmanda yeterli zekaya sahip olanlar diğer iki düşük seviyedekilerin sömürülmesine sebep olanlardır. <13> Bu insanlığa büyük ızdırap getirir. <14>Bu nedenden bu katmanın derinlemesine anlaşılması birey ve toplum üzerine yüklenecek ızdırabın kontrol edilebilmesi için oldukça önemlidir.

<15> Dördüncü katman prananın hakim olduğu dördüncü çakraya ilişkindir. Fakat, prananın yöne artık dış dünyaya yönelik olmak yerine, daha yüksek düşüncelere ve ruhani dünyaya doğrudur (yukarı). Ruhani duyguların ve neşenin başlangıcıdır. <16>Koşulsuz sevginin bulunduğu yerdir.

<17> Beşinci katman satva gunanın (saf zeka) hakim olduğu beşinci çakraya ilişkindir. Burada büyük bir neşe (Ananda) tecrübe edilir ve kişi eterik dünya ile temasta bulunur. Dış dünyadaki aktiviteler ve bunların amaçları (ruhani mantık) kişi tarafından açıkça görünür.

<18> Altıncı çakrada, en son bağ da aşılır ve kişi üç gunaların ustası olur. Artık hiç bir koşha (kılıf, aklın katmanı) kalmamıştır ve kişi sonsuzluğu, büyük güçleri ve bilgiyi tecrübe eder. Fakat hala vücutta kalmak için küçük bir "ben" taşır. Böyle bir kişiye Satguru veya mükemmel usta (adam-yaradan) denir.

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.