Evren ve Adam 7 - Tablet Yedi

Evren ve Adam 7

Tablet Yedi

Ek I

Enerji Eğilimleri Aktivite Eder

 

 

<1> Evrende bir çok eğilim (istek, arzu) olmasına rağmen, aktive edici güç olan enerji (raja guna) olmadan, bunlar hareteksiz kalırdı.

<2> Solar plexus (karın boşluğu sinir ağı) tüm vücuttaki enerjinin koordinatörüdür. Göbek deliğin bölgesinin soluna doğru yerleşmiştir. <3>Enerjinin akışı aşağıya doğru yöneldiğinde (kadın, tutku) düşük seviye enerji merkezlerinde (çakralar) ikamet edendüşük seviye eğilimler aktifleşir.<4>Aynı enerji yukarı doğru yönlendirildiğinde (Ana, merhamet) yüksek seviye eğilimler aktif hale gelir.

<5> Kundalini her bir çakraya yükseldikçe ve o çakranın eğilimlerini aktif hale getirmek için enerjiyi oraya doğru çektikçe, enerji o merkeze doğru yönlendirilir.

<6> İlk enerji merkezi (çakra) katı faktörü kontrol eder. İlk kılıf veya koşha bu çakraya ilişkindir. İlk koşha fiziksel vücuda ilişkindir. Bu koşhanın etkisi fizyolojik ve güvenlik gereksinimlerinin yerine getirilmesinin özlemini getirir. <7>Bu çakranın eğilimleri: fiziksel özlem (fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları), psişik özlem (bilme arzusu), psiko-ruhani özlem (bilinmeyeni --bilinçsiz akıl-- bilme özlemi) ve ruhani özlem (Yaradan'ı bilme). <8>Son iki özlem kundalinin bu çakrada ikamet etmesinin etkisidir.

<9> İkinci çakra sıvı faktörü kontrol eder. İkinci kılıf (koşha) bu çakraya ilişkindir. İkinci koşha vücuttaki pranik faaliyetlere ilişkindir. <10>Seksüel aktivite vücutsal pranik bir faaliyettir. Be nedenden bu çakra oldukça kuvvetlidir. Dış dünyaya doğru yönlendirilmiş pranayı (raja guna, Tabilik) kullanır (İlahi Mantıktan yoksun).

<11> Bu koşhanın etkisi pervasız aktivitelere ve aşırı seksüel isteklere neden olur. Bu çakradaki bazı eğilimler: şüphe duymak, gururluluk, aşırı haz düşkünlüğü, acımasızlık ve insafsızlık, yok edilme korkusu.

<12> Üçüncü çakra parlak faktörü (en fazla sindirim sistemi tarafından üretilen vücuttaki sıcaklık) kontrol eder. Bu çakra üçüncü koşhaya veya düşük seviye mental dünyaya ilişkindir. Aklın yaratıcı enerjisi dünyevi dış dünyaya yönlendirilmiştir. <13>Genel özlem gücün yanlış kullanılması ile diğerlerinin kontrolünü ele geçirmektir. Bu çakradaki bazı eğilimler: arkadan çekiştirme, iftira etmek veya ihanet etmek, iyi olmadığını bildiği halde aşırı bağlanma, melankoli, zulüm, uyuşukluk, kıskançlık, korku, hoşnutsuzluk ve nefret, utanç ve özgüvensizlik.

<14> Yukarıda sıralanan ilk üç çakradaki eğilimler normal insanlarda en göze çarpan eğilimlerdir.

<15> Dördüncü çakra havai faktörü kontrol eder (ciğerler). İlişkin koşha dördüncü koşhadır veya yüksek seviye mental dünya. Kundalini bu çakraya eriştiğinde enerji yukarı doğru akmaya başlar. Bu nedenden bu çakrada ilk kez koşulsuz sevgi tecrübe edilmeye başlar. <16> Enerji dördüncü çakra ve daha yukarı doğru akmaya başladığında iyileştirme gücüde başlar.

<17> Fakat, kundaliniyi ilk üç çakradan (düşük seviye doğa) yukarı dördüncü çakra ve daha yukarı kaldırmak ruhani yolculuğun en zor kısmıdır. bu olduğunda kişi düşük seviye doğadan daha yüksek doğaya "yeniden doğacaktır". <18>Bu zorluktan ve çakraların birbiri ile kesişmesinden dolayı enerjinin daha yüksek eğilimlere tamamen dönüştürülmesi ve daha yüksek çakralara yükselmesi oldukça yavaş bir süreçtir. Bu nedenden dördüncü seviyede hala bazı negatif eğilimler vardır. Bu çakradaki bazı eğilimler: sahip olma isteği, endişe, kibir ve gösteriş, hırslılık, iki yüzlülük, kararsızllık (düşük seviye doğaya düşme ile daha ileri gelişme arasomda olmak), gereksiz tartışma, pişmanlık ve sefalet, çabalamak, iyi ile kötü arasında ayrımcılık ve ümit.

 

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.