Evren ve Adam 8 - Tablet Sekiz

Evren ve Adam 8

Tablet Sekiz

<1> Beşinci çakra eterik faktörü kontrol eder. İlişkin koşha beşinci koşhadır. Bu seviyede keyifli bir akıl hali tecrübe edilecektir. Eterik gerçeklik ve var edilmiş yaratımın amacı kişide netleşecektir. <2>Bazı eterik varlıklarla kontak halinde olduklarını hisseden kişiler bu seviyededir. Bu kişiler genellikle bu varlık (yada varlıklara) kanal olduklarını güçlü bir şekilde hissederler.

<3> Meleksel müzik (gökkubbenin müziği, tanrıların melodisi) bu halde duyulabilir. Bu seviyede daha bir çok güzel tecrübe hissedilebilir ve büyük güçler kazanılabilir. <4>Bunlar o kadar büyüleyicidir ki çoğu bu hal içinde tutsak kalırlar ve ruhani gelişmede daha ileri gidemeyerek kaybolurlar. Dış dünyadan kendilerini tamamen soyutlayabilirler ve bu halin bilgisinin, gücünün ve keyfinin tadını çıkarmaya kapılabilirler. <5>Bu en yüksek ruhani başarı değildir. Bu seviyeye ulaşan kişiler hala beşinci koşhaya veya kılıfa ilişkin olan Maya tarafından esaret altındadırlar. Bunlar hala Yaradan'dan ayrı olmanın ilüzyonlarıdır. Cennetin bir yer olarak tecrübe edilmesi bu halde oluşur!

<6> Ancak altıncı çakraya gelindiğinde Yaradan'dan ayrı olma ilüzyonu (koşhalar) kırılır ve hiç bir tuzak kalmaz. Bundan sonra kişi En Yüksek için saf bir kanal haline gelir (aracı olmadan, direk Yaradan'dan). <7>Böyle bir kişi gerçek Işık İşçisidir (Paravipra). Bu dünyadaki en Yüksek başarıdır!

<8> En Ulu İşarette görülebileceği gibi, ilk işaret ( ) aynı zamanda son işarettir ( ). İlk işaret ruhani güçlerin (kundalini) uyandırılmasıdır. <9>Daha yüksek çakralara çıkmadan önce kundalini birinci çakrada ikamet eder. Yedinci çakraya eriştiğinde kişi Saf Bilinç içindedir. <10>İlk işaret ki bu aynı zamanda son işarettir -- "Ben ilkim ve de son" -- böylece ruhani güçlerin uyandırılması ve Saf Bilince erişilmesi sürecini gösterir.

<11> Bu süreç meditasyon, doğru nefes alma, çent etme vs. gibi teknikler kullanılarak başarılabilir. <12>En Ulu İşaretin geri kalanı Dünya üzerinde Cennetin Hükümdarlığının kurulmasına yardımcı olacağı gibi aynı zamanda Saf Bilince erişme sürecini de hızlandıracaktır.

<13> Bir kişi ruhani egzersizler yapmaya başladıktan bir sonraki adım aynı zamanda bir kominde yaşamasıdır ( ). <14>Başkaları ile yaşamak, çakralar hakkında bahsedilen eğilimlerin dağlara kaçmaktan veya yanlız yaşamaktan daha fazla bir yoğunlukta ortaya çıkmasına sebep olur. <15>Bu nedenden kişi bunlardan bilinci üzerinde daha fazla intiba bırakarak farkında olacaktır.

<16> Bunlardan sonra kominde yaşayan bir kişi bir de kendi-merkezli olmayı aşmak zorunda okalacaktır. ( ). Kendi-merkezli olmamaya çalışarak, kişi kendisinin nasıl bencil ve dış dünyaya bağımlı olduğunu görecektir. <17>Korkuları ve içinde var olan diğer eğilimler daha fazla bir şekilde kendilerini var edecektir ve böylece süreç hızlanmış olacaktır.

<18> Kişi hala ruhani egzersizler yapıyordur ve yedinci mühüre kadar bu şekilde devam edecektir. Meditasyon yapar ve güçlerin içeride ve dışarıda nasıl çalıştığını görmek için kendine derinlemesine bakar. <19>Eğilimler daha yoğunlaştıkça, meditasyon aracılığı ile öğrenilen dersler daha derin olacaktır ve en sonunda bu eğilimler aşılıp ortadan kalkacaktır. <20>Aşılan her bir eğilim ile kişi mükemmelliğe (Yaradan) bir adım daha yakınlaşır.

<21> Bir sonraki adım Yaradan için bir kanal olmak ve O'na boyun eğmektir. ( ). Bu çalılşma ile kazandığı ruhani güce veya hissettiği tecrübeye bağımlı olmaması gerektiğini kavrar. Bu daha fazla karma oluşturulmasını önler.

<22> Ayrıca kişi beşinci seviyedeki bilince eriştiğinde ( ) bu seviyenin büyüleyici etkilerine kapılmayacaktır. Bunların hepsinin Yaradan'ın bir parçası olduğunu ve elde ettiği güçlerin ve bilginin diğerlerinin de ruhani yolda ilerlemesine yardımcı olmak için kullanılmasının en önemli şey oldğunu bilir. <23>Bu sayede beşinci seviyedeki bu tuzağı da aşacak ve büyük bir ruhani güç haline gelecektir (Işık İşçisi) ( ), ve en sonunda Saf Billince erişecektir .

<24> Böylece, Ebedi İlahi Yolu takip ederek yolda kalbolma olasılığı minimize edilmiş olur. <25>Ebedi İlahi Yol kişiyi doğruca Yaradan'a yöneltecektir, eterik varlıklara yada yoldaki bir sürü tuzağa değil.

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.