Evren ve Adam 9 - Tablet Dokuz

Evren ve Adam 9

Tablet Dokuz

Ek II

Evrende Sonsuz Bir Çeşitlilik Vardır

<1> Evrendeki elementler, genel olarak yedi kategoriye bölünmüştür: <2>bilinç, üç gunalar, eterik faktör, havai faktör, parlak faktör, sıvı faktör ve katı faktör.

<3> Fakat her bir kategoriyi öncekilerden veya sonrakilerden ayırmanın kesin bir yolu yoktur. <4>Renklerde olduğu gibi, en bariz renkler için bile sonsuz çeşitlilik ve ton vardır. Örneğin mavi oldukça açık maviden oldukça koyu maviye kadar giden bir yelpazede sonsuz tonlarda değişebilir. Elementler için de aynı şey geçerlidir.

<5> Tama gunanın gücü serbest bırakıldığında "Ben yaptım" (Çitta) hafızası ortaya çıkar, eterik faktörün ilk hali, narin eter oluşur. Daha sonra eterin daha kaba halleri oluşur. Bu havanın ve diğer elementlerin oluşmasına kadar devam eder.

<6> Bu gözle görünen elementleri, örneğin sıvı ve katı faktörleri kullanarak daha kolay örneklenebilir. Daha kolay akan ince sıvılar vardır ve sıvı faktöre erişilene kadar daha ağır formda olan sıvılar vardır. <7>Katı hallde dahi, yumuşak katılar vardır ve sert katı faktörler, ve bunların arasında da sonsuz bir çeşitlilik vardır.

<8> Bu Saf Bilinçten en aşağıdaki en kaba bilince kadar olan birbirinden değişik sonsuz bilinç seviyesi için de böyledir. <9> Bilinç kabalaştıkça hakikaten kişi bedenleşir ve kendisini tamamen vücut ile tanımlar.

<10> Bu analoji bu şekilde devam eder ve evrendeki her şey için geçerlidir. Sonsuz seviyede bilinç, hisli güç (satva guna), değişken güç (raja guna), sabit güç (tama guna) eterik faktör vs. vardır.

<11> Bu nedenden dolayı herşeyi sadece siyah veya beyaz olarak görmemeliyiz. Bunun yerine sonsuz bir olasılık spektrumu olduğunu hatırlamalıyız. <12>Sonsuz olasılıklardan zaman içerisinde sürekl değişim içindedir (I-Ching).

<13> Bir başka vurgulanması gereken noktada evren ve dünyaları yedi seviyeye bölünmüş olmasına rağmen, <14>ruhani Hiyerarşide (Cennetteki Hükümdarlıktaki Hiyerarşi) iki hal daha vardır.

<15> Altıncı ve yedinci etaplarda, adam bir Yaradan'ın oğlu (yaradan) olur. Fakat adam yaratılmadan önce bu halde iki varlık vardı. <16>Bu nedenden sekizince hal İlk Babası Olunmuş Oğul'un içinde bulunduğu haldir ve dokuzuncu da Baba'nın halidir.

BİR NOT: Evren ve Adam kitabı anlaşılması zor bir kitap gibi gözükebilir. Aynı zamanda ruhani yolcuğunun başarı ile tamamlanması da (Saf Bilinç) imkansız bir işmiş gibi gelebilir. Bunlar gerçekten de doğrudur. Bu nedenden İsa cennete girmenin adam için imkansız olduğunu ve Yaradan için mümkün olduğunu söylemiştir (Matta 10:27). Bunu mümkün kılan O'nun Tabiliğidir. Tabiliğin ateşi bütün saf olmayan şeyleri yakar ve kişi Yaradan için saf bir kanal haline gelir. O zaman her şeye karşı Sevgi, Merhamet ve Rahmet yaratırsınız. İyi şeyler yapar ve diğerlerinin de iyi olması için verici olarak örnek olursunuz.

Doğanız her detayı bilmeye ve açıklamayı anlamaya yönelik değilse böyle yapmak zorunda değilsiniz. Yaradan'ı bütün Kalbinizle, Aklınızla ve Ruhunuzla sevin ve Ebedi İlahi Yol'u takip edin. Bu O'nun tabiliğini kazanacaktır ve kurtuluşunuz garantidir.

Mission of Maitreya, "Ebedi İlahi Yol"

P. O. Box 44100
Albuquerque, NM 87174

© 2021 Mission Of Maitreya. Tüm Hakları Saklıdır.